Retrograd Mars (PDF-version? - Tryk her)

Mars er planeten for handling, aktivitet, beslutsomhed og ung maskulinitet. Den hører foråret til og er en impulsiv pioner med masser af gennemslagskraft men ikke særlig megen vedholdenhed eller diplomati. Tværtimod så kan dens ensidige vilje let forårsage konfrontationer og i værste fald krige. Det kan være en umoden energi, for den tror, den er udødelig, og derfor handler den tit ”med hovedet under armen”. Det kan give en dejlig fandenivoldskhed og gåpåmod men også et manglende overblik og erkendelse.
Dybest set vil den ikke noget dårligt, men den har bare hele sit fokus rettet mod sit eget projekt og har svært ved at forstå, at alle ikke har det på samme måde. Hvis den falder godt i hak med sine omgivelser, så er det en meget charmerende energi, som med sin uskyld kan få mange mennesker til at følge dens store virketrang. Hvis dens projekt ikke bliver til noget, så er den ikke såret særlig længe, men er hurtig til at rejse sig igen og med sit store gåpåmod atter tage fat på et nyt projekt med masser af energi og ildhu.

Mars er næsten 2 år om at bevæge sig rundt om jorden og er derfor en af de planeter, som er forholdsvis hurtig i sin omløbstid. Når Mars bevæger sig rundt om jorden, vil den passere igennem alle de 12 stjernetegn, og den vil være lidt under 2 måneder i hvert tegn. Lige som alle de andre planeter (bortset fra solen og månen, som for nemhedens skyld kaldes planeter, men som i virkeligheden er himmellys) vil Mars i perioder set fra jorden bevæge sig baglæns, hvilket kaldes, at den bevæger sig retrograd. I virkeligheden bevæger den sig ikke baglæns, men fordi vores udgangspunkt er jorden, så ser det sådan ud for os, lidt på samme måde som når man i et tog overhaler et langsommere kørende tog; så ser det ud, som om det andet tog kører baglæns. På http://www.fysikhistorie.dk/merer/retmer.html er der en fin animation af, hvorfor planeter til tider bevæger sig retrograd.

Mars bevæger sig retrograd ca. hvert andet år, og det kan være nogle vigtige perioder, hvor Mars samler gammel viden op og samtidigt opholder sig længere tid i et stjernetegn end normalt, og derfor påvirker mere markant i det pågældende stjernetegn. Sådan en periode er vi på vej ind i, da Mars d. 1. marts går retrograd i stjernetegnet Vægten. Første gang, Mars kom ind i Vægten, i denne omgang var d. 7. dec. 2013, og fordi den nu bevæger sig retrograd i stjernetegnet fra d. 1. marts og går direkte igen d. 20. maj, vil den først forlade Vægten d. 26. juli. Den vil altså være i stjernetegnet i over 7½ måneder mod normalt kun ca. 2 måneder.

Mars i Vægten er noget af en modsætning. Hvor Mars søger forandring og adskillelse som en nødvendig vej mod individualitet, som man f.eks. oplever det ved fødslen, så er Vægten tegnet for harmoni og samarbejde. Det kan være gennem parforhold, men ikke bare den uforpligtende relation, som Mars har tendens til at søge mod, men ægteskabet, den forpligtende pagt. I Vægten er diplomati, skønhed, de andres velbefindende og dermed også ofte at sætte sig selv i anden række vigtige principper. Fordi det er så vigtigt at finde den rette balance og være opmærksom på alle aspekter i sagen, er Vægten til forskel fra Mars ikke hurtig i sin beslutningsproces. Tværtimod kan den synes meget nølende og ubeslutsom, men hvis først den har fundet en balanceret og retfærdig vej, så står den ved beslutningen. Det sociale aspekt og uveksling med andre vægtes højt af Vægten, som er den fødte vært, og som har det bedst i parforhold, men som til gengæld har meget svært ved at afslutte et, fordi den ikke har det godt med brud.                                                                                                                                        
Når to tilsyneladende modsatrettede energier mødes, så kan der naturligvis meget let opstå modsætninger, men samtidigt er der også mulighed for at påvirke hinanden positivt. I hele 1. halvdel af 2014 vil aspektet bidrage med en mulig spænding, personligt såvel som globalt, primært på områder som parforhold og andre relationer, politiske og diplomatiske forhold samt socialt arbejde og sociale forhold.

Vejen er at bruge det bedste fra begge energier. Mars’ energi, målrettethed og beslutsomhed skal rettes mod at arbejde for noget, som er til alles bedste. Ved politiske eller diplomatiske forhandlinger skal der være opmærksomhed på ikke at gå på krigsstien men i stedet at brænde for at finde et resultat, som er holdbart på sigt. Der vil nok opstå mange kriser og måske sammenbrud undervejs, men Vægtens store behov for at opnå mægling kan hjælpe Mars til at bruge dens energi med det formål, og så vil den hurtigt komme med nye idéer, som kan bryde dødvandet.

I de nære relationer kan Mars’ fornyende og impulsive energi sættes ind på at møde en dybere kærlighed og intimitet, som Mars normalt vil have svært ved at blive i, men som – sikkert efter nogle sværdslag undervejs – er mulig at lære at integrere i den lange periode, planeten opholder sig i Vægten, hvis ellers Mars oplever, at den ikke bliver unødvendigt stækket og begrænset. Mars vil i hvert fald være noget af en charmetrold i parforholdstegnet Vægten, men det længerevarende ophold her kan måske være det, som får Mars til ikke kun at charmere men også til at engagere sig på et dybere plan, specielt hvis der stadig er plads til Mars’ energiske og spontane stil. I starten vil Mars nok være som en elefant i en glasbutik, men med tiden kan energien påvirkes af omgivelserne og bidrage konstruktivt til dem.

En anden måde, Mars’ energi kan bruges konstruktivt i Vægten, er ved, at Mars kan bryde eller omforme den relation, som Vægtens angst for brud har holdt fast i alt for længe. Mars tænker ikke så meget over, om den sårer, med mere over om der er indhold i relationen lige nu, og det kan være meget nyttigt, når Vægten har været nølende og konfliktsky alt for længe
Men en ubalanceret Mars i Vægten kan også være krig i parforholdet, en charmetrold som skaber kaos og er ude af døren, når der skal ryddes op, uansvarlighed og egoisme i relation til andre mennesker.

Det kan være meget forskelligt hvordan Mars’ retrograd bevægelse påvirker den enkelte, men overordnet kan man sige:
Vær opmærksom på ikke at være for opfarende og aggressiv. Prøv om du kan mærke energien, inden den bliver krigerisk og forsøg at bruge det enorme energipotentiale mere konstruktivt.
Der kan være tendens til megen utålmodighed og følelsen af, at tingene ikke rigtigt bliver startet op, specielt i perioden marts-maj. Prøv at lade tingene folde sig ud i deres eget tempo fremfor som din vilje troede, det skulle ske; der kan være store chancer for, at du vil få et mere holdbart resultat, hvis du giver tid.
Giv plads til nye kærlighedsrelationer eller til nye dimensioner i eksisterende relationer, men pas samtidigt på at du ikke hopper på det første og bedste charmetogt, uanset om det kommer til dig eller fra dig.
Hvis tingene udvikler sig kaotisk, personligt eller på globalt plan så forsøg at bevar centreringen og balancen.

Mars’ retrograde gang i Vægten bliver yderligere forstærket af, at den undervejs er med til at danne et storkors med planeterne Pluto, Uranus og Jupiter. Et storkors er, når 4 planeter står på stjernehimlen med 90 grader mellem de enkelte planeter. Det kan være et meget spændingsfyldt aspekt, hvor fire kræfter holder hinanden i skak, og ingen af dem kan få brugt sine energier på en konstruktiv måde.
Pluto og Uranus har jeg skrevet om tidligere, da de laver kvadrat til hinanden 7 gange fra 2012-2015, og deres på en gang nedbrydning af alt gammelt og utidssvarende samt ønske om fornyelse og revolution er en vigtig faktor i den turbulente tid, vi lever i. Når så samtidigt Jupiter, som gør alting større både i positiv og negativ forstand, og Mars, som er meget impulsiv og egenrådig, kommer med ind over, så kan foråret blive fyldt med kraftige modstridende energier, som kan give store konflikter.

Men et aspekt er aldrig godt eller dårligt. Det er nogle energier, som giver muligheder; for at gøre noget godt eller gøre noget mindre godt. De gode muligheder i storkorset er, at der er masser af energi, som kan distribueres. Der er mulighed for at komme ud af gamle, fastlåste mønstre og tage initiativ til nye kreative veje i vores udvikling. Indtil vi lærer at gå ud af den vej, som energierne vil åbne for os, så kan der være megen træthed og frustreret energi, som kommer af de ikke frigjorte kræfter. Det er vigtigt at være centreret og have kontakt til noget dybere i sig selv, hvis stormen sætter ind. Og det gør den med stor sandsynlighed både på det personlige og det globale plan, hvor det sidste oprør, revolution og længsel efter at blive frigjort fra gamle begrænsende politiske og religiøse systemer næppe er set.

Selve formålet med både Mars’ lange ophold i Vægten, samt storkorset i løbet af foråret er set fra mit synspunkt, at vi skal komme i dybere og dybere kontakt med vores essens og lære at agere ud fra den essens. Alt hvad ikke repræsentere vores dybere kerne vil derfor blive rystet og falde fra hinanden. Det nytter ikke noget at holde fast i noget, som i sandhed ikke er os. De kraftige energier, som bliver frigjort, skal vi lære at bruge på en konstruktiv måde, så de kan fremme udfoldelsen af vores essens på en energisk og samtidigt balanceret facon. 

Tilbage