Retrograd Mars 2016 (Pdf-fil? Tryk her)

Hvad sker der når Mars’ udadfarende, igangsættende handlekraft bliver sat i bakgear og må tilbringe ekstra tid i stjernetegnene Skytten og Skorpionen?
Kan vi finde ind til en kerne i os selv og lade den blive ledetråden for vores handlinger?
Det kan vi opleve i denne tid hvor Mars bevæger sig ”baglæns” fra d. 17. april til den 29. juni, hvilket kun sker ca. hvert andet år.

Hvad står Mars for?

Mars er vores handlekraft, styrke og energi. Det er den som starter foråret op og bryder igennem jorden og folder sig ud i den ydre verden. Mars vil fremad og opad, den vil handle ud fra sig selv, som et nyfødt barn der er nødt til at tænke på sig selv for at finde fodfæste i denne verden. Det kan give sig udslag i engagerede, enestående udfoldelser men også i egoistiske og unuancerede tiltag, som mest efterlader splid og ødelæggelser bag sig.
Mars splitter i positiv forstand, som jorden der bliver flyttet til side for at noget nyt kan spire frem, eller som faderen, der taget barnet i hånden og ud af moderens favn, så det kan opdage en større verden og skabe sit eget liv. Men også i negativ forstand som slåskampe og uoverensstemmelser mellem mennesker. Det kan være svært for Mars at forstå, at vi alle er en del af en større helhed, for Mars’ energi er kun at tænke på sig selv, for ellers dør energien før fødslen.

Fakta boks: Mars retrograde sløje i 2016

4. januar 2016: Mars bevægede sig ind i Skorpionen første gang
7. marts: Mars bevæger sig ind i Skytten
17. april: Mars vender på ca. 9 grader i Skytten og begynder sin retrograde bevægelse.
27. maj: Den kommer tilbage til Skorpionen
29. juni: Den afslutter med at ”gå baglæns” på 23 grader i Skorpionen
3. august: Den er tilbage igen i Skytten.
22. august: Mars bevæger sig hen over 9 grader i Skytten, det punkt hvor den først blev retrograd.
28. september: Den bevæger sig endeligt ud af Skytten

Normalt er Mars 1½-2 måneder i hvert stjernetegn hvor planeten og stjernetegnet på godt og ondt påvirker hinanden. Når en planet bliver retrograd, starter den med at sætte tempoet ned et godt stykke tid i forvejen som en supertanker der skal vende. Derefter bevæger den sig ”baglæns” et stykke tid inden den vender igen og bevæger sig fremad. Man siger at den laver en sløjfe, hvor den passerer nogle punkter flere gange. Derfor er den længere tid i de berørte stjernetegn. I dette tilfælde tilbringer Mars ca. 3½ måned i Skorpionen og over 4 måneder i Skytten. Når Mars tilbringer ca. dobbelt så lang tid i Skorpionen og Skytten som normalt, og en del af tiden i retrograd bevægelse, så vil det være en karakteristisk tid.

Stjernetegnet Skorpionen

Skorpionen er stjernetegn for underverdenen. Her bliver vores vaner, handlemåder, tanker, relationer til andre mm. ført ned i vores dybeste kældre, og kun det, som kan tåle at gense lyset, kommer med op igen. Der er en enorm kraft i Skorpionen og det er vigtigt at denne kraft bliver kanaliseret på rette vis både for ens egen og for omgivelsernes skyld. Vilje er et nøgleord for Skorpionen og da den både har en meget intuitiv og dybdepsykologisk evne så kan dens energi både vise sig meget konstruktiv og destruktiv. Seksualitet er et andet nøgleord men det er et meget intens og lidenskabelig seksualitet som ikke skal forveksles med Løvens legende tilgang til seksualitet. Det er en seksualitet som kan frisætte stærke kræfter på mange områder af ens liv, kræfter, som man ofte kan være bange.

Stjernetegnet Skytten

Skytten er i modsætning til Skorpionen et tegn for alt det som peger udad: rejser, udlandet, religion og filosofi samt højere viden og retfærdighed. Nøgleord er optimisme, lethed, frihed og uafhængighed og i modsætning til Skorpionen har Skytten et godt ry og har let ved at omgås andre. Men der er naturligvis ikke et tegn som er godt og et andet som er dårligt og faren ved Skytten er overdrivelse, rastløshed og den høje fart i jagten på nye ydre mål som ofte kan være urealistiske.

Mars i Skorpionen og Skytten

Når Mars’ energi og handlekraft bevæger sig i Skytten er der stor entusiasme og vitalitet bag gøremålene, som peger ud mod vækst og udfordring. Kropsligt kan det være gennem sport og konkurrence, men yoga er også et typisk billede på kombinationen af Mars’ kropslighed og Skyttens stræben mod et større mål, filosofi og overblik. Der kan dog også være en tydelig tendens til at fare henover selv vigtige detaljer og hvis noget kommer i vejen for Mars i Skytten så vil den ofte reagerer med heftigt temperament og taktløshed.

Når Mars bevæger sig i Skorpionen vil den vise sig som meget viljestærk og bastant i sin energi. Den vil være intens og gå meget i dybden, hvilket f.eks. kan vise sig i dens evne til at gennemskue og afhjælpe dybe psykologiske konflikter hos andre. Til gengæld kan der også være tendens til at Mars’ udadrettede energi kan blive lukket inde i Skorpionens dybder eller komme ud i mellem sidebenene som konfliktsøgende og ondskabsfuld vrede. Brugt rigtigt kan den være en meget livgivende energi som tør se døden i øjnene og finde ned til livets kerne inden den handler.

Hvad betyder det at en planet bevæger sig retrograd?

Flere gange i løbet af året bevæger planeterne sig set fra jorden baglæns. I virkeligheden bevæger de sig ikke baglæns, men da jorden ikke er centrum i vores solsystem, ser det sådan ud set fra vores ståsted. På samme måde som hvis man sidder i et tog, der passerer et langsommere kørende tog; det andet tog kører ikke baglæns, men det ser sådan ud, når man er i det hurtigst kørende tog.

Når en planet bevæger sig retrograd, så giver det mulighed for at lære sider af selv dybere at kende. Det er en invitation til at stoppe op, dvæle og bearbejde livssituationerne nærmere. Der er en viden, som man skal tilbage og hente for at kunne forsætte på en mere moden facon.

Hvad kan vi lære af Mars’ retrograde gang?

Kombineret kan Mars’ lange gang i Skorpionen og Skytten være med til at vi får større kendskab til vores dybeste begær og ønske, som i virkeligheden rækker ud over vores eget umiddelbare behov. Det kan vise sig som den simple følelse af at tjene livet bedst ved at være sig selv og gå efter sine egne behov fordi ens behov og vilje er på linje med universets behov og vilje. Hvad der umiddelbart kan synes som egoistisk vil være egoistisk ikke at gøre J. Mars’ vitale energi vil så hverken blive rettet destruktivt indad som depression, skyldfølelse eller modløshed eller blive rettet destruktivt udad som en krigerisk handling, som har som intention at træde på andre fremfor at folde sit frø ud og leve sit formål i denne inkarnation.
Men at få kendskab til vores dybere begær og ønsker kræver, at vi tør sætte spørgsmålstegn ved, hvad vi tror, er en sandhed. Det kræver også at vi tør blive ført ned i mørket hvor vi ikke ved noget og hvor vi ikke kan finde vej eller måske oplever et begær som vores rygmarv reaktion er at få skyldfølelse over. Kunsten er så at kunne blive der i den tilstand af blindhed og ubevidsthed indtil vi igen får øjne til at se vejen.

Rent konkret så kan du måske opleve, at der er ønsker eller planer som du har haft igennem en længere periode, som ikke synes at falde i god jord og kunne blive realiseret. Måske er det et spørgsmål om timing, fordi Mars’ store styrke skal spændes for den rigtige vogn? Derfor skal der vendes dybe flovfure i Skorpionens underverden, før du kan finde ind til det frø, som du skal spire med. I det perspektiv kan perioden nu og til juli-august mere være tid til at finde et dybere, mere rodfæstet motiv for dine handlinger, hvorefter efteråret kan være tid til høst. Ikke forstået på den måde, at du skal vente men mere, at hvis der er modstand og oplevelsen af, at der ikke er hul igennem, så er det ikke hensigtsmæssigt at skubbe på og gennemtvinge det, som ikke er modent til at bære frugt.

Sidst Mars var retrograd i Skytten

Mars er som sagt retrograd cirka hvert andet år, men sidst Mars var retrograd i Skytten var tilbage i maj-juli måned 2001. Det kan dog ikke helt sammenlignes med denne retrograde periode, hvor Mars også er i Skorpionen, mens den er retrograd.
I 2001 begyndte Mars at bevæge sig baglæns på 29 grader i Skytten og var tilbage på samme punkt i direkte bevægelse d. 7. september hvorefter den bevægede sig ind i Stenbukken d. 9. september. Stenbukken er et jordtegn som er karakteriseret af målrettet realisering, og efter at have tilbragt lang tid i Skytten som også står for filosofi og religioner, så kunne Mars lettere handle sin energi ud i jordtegnet Stenbukken. På det globale plan viste det sig fra sin mere destruktive og uhyggelige side ved terrorhandlingen d. 11. september 2001i New York.
Måske kan du på det personlige plan se nogen begivenheder som skete i 2. halvår af 2001, som havde et mere konstruktivt og berigende påvirkning af dit liv? Der kan ikke drages en direkte sammenligning til den retrograde Mars i denne periode da den jo også involverer stjernetegnet Skorpionen, men stadigvæk kan der være mange lighedspunkter, som indebærer at Mars bliver beriget med et højere perspektiv. Nøgleordene er at finde en dybere motivation for sine handlinger og komme overens med universets formål med ens udfoldelse på denne jord. Hvis man oplever at frustration, kampe og spild af kræfter tiltager, så er der brug for at stoppe op og give efter indad så man bedst udbytter denne gyldne mulighed for at forfine Mars’ charmerende og rå kræfter.

Relation til andre planeter

Planeten Saturn er også i Skyttens tegn i 2016 og Mars følges derfor med den i store dele af året. Saturn er planeten for begrænsning, ambitioner og disciplin men også for karma, centrering og krystallisering. Specielt i slutningen af august, når Mars bevæger sig forbi det punkt hvor den oprindeligt gik baglæns, går Mars og Saturn hånd i hånd hvilket kun forstærker tendensen til at Mars’ udfoldelse skal udspringe fra et dybt punkt og have et vidtrækkende formål. Måske vil man opleve at Mars’ energi ikke kan folde sig ud som vanligt men til gengæld vil dens handlinger skabe mere vedvarende resultater

På den facon kommer den retrograde Mars i 2016 til at have en del lighedspunkter med den retrograde Venus sidste sommer (læs evt. mere her) så i løbet af et år får vi alle god hjælp til at få justeret vores maskuline Mars’ og feminine Venus’ energier.
Du kan også læse om Mars’ sidste retrograde bevægelse i 2014 her