Retrograd Venus 2015 (Pdf version? - Tryk her)

Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse

Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke og dyre blomsterbuket, og, når han rider tilbage for at finde den, må konstatere, at den er pist borte, så han i stedet må lave en buket af grøftekantens blomster?
Mon Don Juan, med al sin store lidenskab og lyst, vil sætte pris på at skulle slå følge med en jysk bondekone, der ikke er til så meget pjat og kun giver ham opmærksomhed, når han er rolig og fornuftig?
Næppe!
Men det er det scenarie, mange af os vil kunne opleve hen over sensommeren, hvor Venus’ retrograde bevægelse giver os mulighed for at lade en dybere kærlighed vokse ved at forene tilsyneladende modsætninger.

Hvad betyder det at en planet bevæger sig retrograd?

Flere gange i løbet af året bevæger planeterne sig set fra jorden baglæns. I virkeligheden bevæger de sig ikke baglæns, men da jorden ikke er centrum i vores solsystem, ser det sådan ud set fra vores ståsted. På samme måde som hvis man sidder i et tog, der passerer et langsommere kørende tog; det andet tog kører ikke baglæns, men det ser sådan ud, når man er i det hurtigst kørende tog.

Planeten Venus er i en retrograd fase med ca. 1 år og 8 måneders mellemrum. Det kan være en karakteristisk periode, hvor områder som vores værdier, harmoni, (romantisk) kærlighed, modtagelighed, sansning, nydelse, luksus, penge og økonomi får ekstra lys på sig med mulighed for at finde indtil en dybere substans, hvorfra de kan vokse.

Venus’ retrograd bevægelse

D. 25. juli i år bliver Venus retrograd 0 grader i stjernetegnet Jomfruen, hvorefter den går ”baglæns” ind i Løvens tegn, hvor den vender på 14 grader d. 6. september og derefter går direkte igen og er tilbage på 0 grader i Jomfruen d. 9. oktober. Allerede fra den bevæger sig ind i Løven første gang d. 5. juni til den forlader Jomfruens tegn d. 8. november, vil Venus’ energi kunne influere mere på os end vanligt.
Normalt så opholder Venus sig 3-4 uger i hvert stjernetegn i sin tur rundt på stjernehimlen, men i forbindelse med den retrograde fase vil den bevæge sig langsommere både før og efter, den går ”baglæns”, og derfor vil den denne sommer og efterår opholde sig i næsten 4 måneder i Løvens tegn og ca. 1½ måned i Jomfruens.


Fakta boks: Venus’ retrograde sløjfe i 2015

5. juni: Venus bevæger sin første gang ind i Løvens tegn
22. juni: Venus når 14 grader i Løven – det punkt hvor den senere (6. sep.) går direkte igen.
18. juli: Venus bevæger sig ind i Jomfruens tegn.
25. juli: Bliver retrograd på 0 grader i Jomfruens tegn.
31. juli: Kommer i sin retrograde bevægelse tilbage til Løvens tegn.
6. september: Bevæger sig direkte igen på 14 grader i Løvens tegn.
9. oktober: står på 0 grader i Jomfruens tegn, det sted hvor den blev retrograd d. 25. juli.
8. november: bevæger sig ud af Jomfruens tegn og ind i Vægten


Overstående kan måske være svært at forstå eller overskue, specielt hvis man ikke har kendskab til astrologi i forevejen, men lad mig prøve at illustrere det på en anden måde: Forestil dig at Venus går tur på vejene i kvarteret. Da hun når til Løvevej, går hun langsommere, end hun plejer. Det er, som om noget ikke er, som det plejer. Idet hun drejer om hjørnet ind på Jomfrugade, opdager hun, at hun har mistet noget eller måske, at hun savner noget. Derfor vender hun om og går tilbage på Løvevej for at lede efter det, hun har mistet, eller tilføje det som hun har savnet. 

Hun søger langsomt på vejen, i det hun godt ved, at det kræver grundighed og opmærksomhed at finde det. Da hun når halvvejs på Løvevej ved nr. 14, finder hun det, og hun vender derefter om igen og går mod Jomfrugade. Hun går stadigvæk langsommere end vanligt, fordi hun bruger alle sine sanser på at glædes over at have fundet det, hun havde mistet eller savnet. Det tager derfor et stykke tid, inden hun når til Jomfrugade, og også her føler hun sig som født på ny og nyder det, som hun har samlet op på Løvevejen. Rent faktisk er det noget som vil påvirke hende positivt lang tid fremover, kan hun godt mærke.

Hvad kan vi lære af den retrograde Venus?

Når en planet bevæger sig retrograd, så handler det altså om, at man stopper op, dvæler og bearbejder stoffet nærmere. Der er en viden, som man skal tilbage og hente for at kunne forsætte på en mere moden facon. Når det er Venus, der bevæger sig retrograd, så handler det om at få en kontakt til værdier, nydelse og kærlighed på et dybere plan. I stedet for at det kun er en umiddelbar nydelse og kortvarige værdier, så finde vi ind til noget af mere blivende karakter.

Fra 25. juli til 6. september er Venus retrograd en uge i Jomfruen og derefter 5 uger i stjernetegnet Løven. Når Venus bevæger sig retrograd og samtidigt opholder sig længere tid i et eller to tegn end normalt, så er det fordi, der er en dybere lektie at lære og dybere gevinst at opnå i dette (disse) tegn. Ved den retrograde bevægelse denne sommer og efterår er det karakteristisk, at Venus lige akkurat når ind i Jomfruens tegn, inden den vender på 0 grader i jomfruen og derefter vender tilbage til Løvens tegn, hvor den i alt opholder sig 4 gange længere end normalt. For mig at se så kan Venus lære at udfolde sig i et dybere aspekt af løvens energi, og dette dybere aspekt af løven bliver hjulpet frem af Jomfruens energi, som Venus jo netop snuser til undervejs.  

Venus i Løven er den store charmør som elsker romantik og store følelser, i hvert fald så længe de store følelser ikke er for krævende og begrænsende.
Venus i Løven vil elske at skære agurkerne til børnenes madpakker ud i hjerteform eller andre sjove figurer og skrive små sedler om hvor dejlige børnene er, og hvor meget hun elsker dem. Og hvis hun ikke får lavet madpakker, så giver hun da bare penge med til noget lækkert mad fra caféen.

Løvens energi er styret af solen, vores jeg og ego, som stråler ud i verden. Den elsker at skinne, og den elsker alt, der skinner: børn, selskabelighed, optræden, at være i centrum. Den er som vores hjerte, der pumper energi ud i alle verdenshjørner. Løven har dog også en tendens til primært at ville solskinnet; skygger og kølighed er ikke dens gebet. Omvendt med Jomfruen, som ønsker at få alle de små detaljer med, og derfor køler processen ned for at få det hele med.

Venus i Jomfruen er til de små detaljer, orden og rene linjer. Her er ikke store følelser uden på tøjet, det er nærmest som om, at kritik er den nemmeste måde for Venus i Jomfruen at vise kærlighed på, for så kan modparten jo lære noget og blive mere perfekt. Mange vil opfatte Venus i Jomfruen som kølig og afmålt, men den måde, hun viser sine følelser og kærlighed på, er gennem de små praktiske detaljer og opmærksomheder samt ved at ofre sine egne behov for at skabe stabilitet.
Hun smører hver dag madpakker til børnene, og den er altid fyldt med sunde, fornuftige ting. Måske ligger der en seddel med, at de skal huske at spise al frugten, fordi sidste år blev de syge på denne årstid, og om 2 uger skal de have mange kræfter, når de skal til sportsstævne.

Når Venus bevæger sig baglæns i Løven, har vi mulighed for at finde ind til det, som vi virkelig har på hjertet. Vores sol skinner ud i verden, men hvad er den dybere kilde til vores sol? Hvad er det, vi brænder for, og som vi forsat vil gå igennem ild og vand for, selv om det er overskyet og mørk nat? Hvad er det, som bringer os glæde, også når vi ikke er i rampelyset og får applaus fra andre? Løvens energi er meget stærk, men den kan også være styret meget af andres anerkendelse, og dens sol kan nærmest dø ud, hvis den ikke kan sole sig i andre. Sådan er den dybere sols energi ikke; den skinner ufortrødent løs, og den skinner ubetinget på alle. Den er den dybere kærligheds energi, hjertet i al ting, som sender sin energi ud, uanset hvad der kommer tilbage.

På det umiddelbare plan så vil en retrograd Venus i Løvens tegn tale om, at der kan opstå problemer i parforhold, og vores relationer til andre, og specielt dem vi har tæt på, kan også let blive påvirket, men på et dybere plan er det relationen til os selv og vores værdigrundlag, som der bliver sat mest lys på.

Tråde tilbage til andre retrograde Venus

Det kan være nyttigt at trække tråde tilbage til andre lignende påvirkninger. Venus går retrograd med ca. 1 år og 8 måneder imellem, og den var retrograd sidste gang fra d. 21. december 2013 til 31. januar 2014 i Stenbukkens tegn.
Endnu mere interessant kan det dog være at gå tilbage til sidste gang, at Venus var retrograd i Løven-Jomfruen, og da Venus bevæger sig tilbage til næsten samme punkt i en ca. 8 års cyklus, så kan du undersøge, om der har været nogle mønstre som går igen i sommeren-efteråret 2007, 1999, 1991, 1983 osv., hvor Venus alle gange har bevæget sig baglæns i ca. samme periode og position på stjernehimlen. Har der været nogen karakteristiske skift i dine værdisæt i disse perioder? Har du ændret holdning og opfattelse mht. hvad der var vigtigt i dit liv? Måske er det noget som bare er sket, men det kan også være påvirket af ydre omstændigheder som sygdom, forandret arbejdssituation, ændret boligforhold, ændring i din økonomi, ændringer i relationer til partner eller andre tæt på.

Hvordan påvirker den dig?

Hvordan, den retrograde Venus påvirker dig, afhænger også meget af, hvordan den påvirker planeterne i dit horoskop. Hvis du har mange planeter der, hvor Venus bevæger sig retrograd, altså i sidste halvdel af løvens tegn og starten af Jomfruen, så er der større sandsynlighed for, at den også vil påvirke dig denne gang. Så hvis du ser et mønster i, at der har været ændringer i dine værdier i de førnævnte år – og jeg ved godt, at der er mange ting, som spiller ind i ens liv, så det er naturligvis ikke kun en enkeltstående ting, som giver hele udslaget – så vil du måske også kunne opleve dette ved den kommende retrograde bevægelse. Ved at være mere bevidst om dette, så kan man arbejde med forandringerne i stedet for at arbejde imod dem.

Få et godt udbytte af den retrograde Venus

Opmærksomheden kan allerede nu rettes mod, hvad det er, som på et dybere plan giver dig nydelse, glæde og harmoni? Måske er der nogen ting, som gennem længere tid har banket på hos dig, fordi du godt ved, at opmærksomhed på dette vil gøre, at du vil kunne leve et liv i større overensstemmelse med din sandhed, men du har bare ikke kunne på det ind i din hverdag? Der vil så med stor sandsynlighed være mere medvind til, at du kan integrere disse i løbet af det næste halve år. Og det kan manifestere sig på alle mulige måder. F.eks.:
- ved at du skærer ned på arbejdet for at være mere opmærksom i samværet med dine nærmeste og dig selv
- ved at du køber nogle ting, som gør dig glad i stedet for at have boligen fuld af ting, som gør dig halv glad
- ved at du giver til andre og investere i det, som gør dit hjerte glad
- ved at du giver al din energi til et parforhold, som du godt ved, er det, som du skal investere i, hvis du vil være sand overfor dig selv, uanset hvad den anden udtrykker. Eller det modsatte at du afslutter et forhold, som kun giver dig ydre glans og ingen indre glæde.
- ved at du åbner op for at tage mere imod
- ved at du fokuserer på dit selvværd frem for din selvtillid.
Det kan naturligvis vise sig på en helt anden måde i dit liv, men for mig at se vil det alt sammen handle om en mulighed for, at ens værdier (Venus) kan komme i større overensstemmelse med det, man i sandhed brænder for (Løven) og bliver integreret i ens hverdag (Jomfruen).

Påvirkning fra andre planeter

Venus’ retrograde bevægelse i Jomfruen og Løven bliver tilmed understøttet af aspekterne (påvirkningerne) fra planeterne Jupiter og Saturn. Jupiter følges med Venus i Løvens tegn i slutningen af juni og starten af juli. I starten af august, når Venus er retrograd og i slutningen af oktober, når Venus er direkte igen, og hele processen er i sin afslutning, mødes de kortvarigt igen.
Jupiter er planeten for udvidelse, optimisme og højere uddannelse. Den forstørrer al ting. Når den følges med Venus ned ad ”Løvevej”, så kan det blive noget af en charmør. Prins Charming vil være svær at stå for, og da Jupiter også har med udlandet at gøre, kan der muligvis også være grobund for mange sommerforelskelser på tværs af landegrænserne.
 
Når Jupiter ikke længere følges med Venus, så tager et kvadrat aspekt mellem Venus og Saturn over. Et kvadrat aspekt betyder, at planeterne ikke er ved siden af hinanden (det som kaldes konjunktion i astrologi), men at de danner et kvadrat på stjernehimlen (ca. 90 grader fra hinanden). Det svarer lidt til, at når Venus går på ”løvevej”, så kan hun mærke noget fra et andet sted i kvarteret; hun kan ikke se noget, men det påvirker hende.
Saturn er planeten for disciplin, ansvar, sammentrækning og centrering. Hvor Jupiter i højere grad svarer til Løvens energi, så svarer Saturn i højere grad til Jomfruens energi; den lever også et stille liv og skaber langsigtede, holdbare påvirkninger.
Saturn danner kvadrat til Venus fra starten af juli til midt i august, altså også 25. juli hvor Venus bliver retrograd, og igen fra starten til midten af oktober, hvor processen afsluttes ved, at Venus kommer tilbage til det sted, hvor den gik ”baglæns”. Saturn vil derfor få en større og mere blivende påvirkning end Jupiters, men Jupiter vil til gengæld være igangsætter af processen. Dens optimisme og åbning vil blive fulgt op af Saturn, som gør, at der vil blive fokus på seriøsitet og det holdbare senere i processen.

Det kan som sagt vise sig på mange livsområder men illustreret gennem parforhold, så vil det være en stormende sommerforelskelse, hvor vi efter kort tid begynder at mærke, at det ikke er tilfredsstillende kun at sole sig i den ydre sol. Der kommer en længsel efter at få hjertet og sjælen med, og derfor vil vi holde os selv fast i, hvad der er væsentligt i relationen til os selv og den anden. Det kan medføre, at det, som vi troede bare var en kortvarig flirt, bliver en længerevarende relation. Det kan også godt være, at forholdet ikke holder, men at det alligevel vil få blivende indvirkning på vores liv igennem de åbninger, som det har skabt, som vil blive ledetråde i vores liv fremover.

Kærligheds indstrømning

Blandt mange spirituelle mennesker taler man om, at det er en energimæssig meget stærk tid, vi lever i, og at der er en stor kærligheds indstrømning til vores planet. Blandt andet skrev Pia Sofia fra Hridaya centeret i Nordjylland (www.hridaya.dk)  - som jeg har stor inspiration af at lytte til - i sit maj nyhedsbrev, og jeg tillader mig at citere: ” For nylig fik jeg tilsendt en lødig kanalisering, som fortalte, at Jorden og menneskeheden de kommende måneder får tilført højvibrerende kærlighedsindstrømning, som vil præge vores planet indtil slutningen af september. Man talte om, at flere sammenbrud, gennembrud og dybe forvandlinger vil tilflyde menneskeheden og rydde op i de strukturer og ukærlige værdier, der hersker mellem mennesker.” Overstående passer både energi -og periodemæssigt fint med den retrograde Venus.
Der vil dog altid være flere ting som påvirker os, og det kan altid fortolkes på forskelligt vis. Uanset hvad så er det vigtigste ikke, hvad der i teorien vil ske men at være åben, så noget større kan tage over og påvirke os, som det er meningen. Vores opgave er så at sige ja til det, som sker.

Ligesom Venus i perioder tilsyneladende går baglæns set fra jorden, men det skyldes vores ståsted, hvor vi/jorden ikke er centrum i vores solsystem, på samme måde så kan kærligheden heller ikke gå baglæns. Kærligheden er, og det, som kan ske, er, at vores kontakt til kærligheden kan vokse, ved at vi slipper det, som står i vejen for kærligheden. Her kan den retrograde Venus, blandt meget andet, være en stor hjælper for os. Ved at turde mærke og give os hen til det, som får glæden frem i vores hjerter, også når vi ikke får anerkendelse fra andre, kan vi få vores hverdagsliv til at bygge på et for os mere sandt og varigt værdigrundlag.
Blomsten, vi holder i hånden, er måske den samme, men pludselig ser vi den, fordi vi ikke længere vil spejle os i den. Dermed kan den blomstrer videre ud i verden i stedet for kun at skulle skinne tilbage og oplyse vores ego.