Saturn trigon Uranus (Pdf-fil? Tryk her)

-         Når modsætninger finder fælles fodslag

Det er aldrig fair at ville tillægge et astrologisk aspekt ud af mange årsagen til alt, hvad der sker, men man kan ofte se, hvordan et aspekt er så markant i en periode, at det i høj grad farver tiden. I de første 11 måneder af 2017 er Saturn i Skytten i trigon, det vil sige i et 120 grader aspekt, til Uranus i Vædderen, og jeg tror, det aspekt vil have stor indflydelse på udviklingen i dette år, både globalt og på personligt plan.

Saturn

Saturn er planeten for ansvar, ambitioner og centrering. Hvor Saturn huserer, vil der ofte være en følelse af træghed. Det er umiddelbart det velkendte og velafprøvede, som får lov til at stå tilbage, når Saturn har været forbi. Til gengæld så kan man regne med, at det er stabilt og vil stå i næsten al slags vejr. Der er substans og modenhed bag, når Saturn taler og agerer.

Når Saturn står i skyttens tegn, så vil den arbejde ihærdigt på at få sine idealer opfyldt. Det kan være på områder som uddannelse og andet som udvider dens horisont. En måde at udvide sin horisont på er også ved at have kontakt med udlandet eller noget udenfor ens normale rammer.

Uranus

Uranus er på mange måder Saturns modsætning. Den elsker det nye og alternative. Den vil hellere lave oprør for oprørets skyld end at blive ved det velkendte. Den står for frihed, uafhængig og det spontane. Om det så holder, går den ikke så meget op i, for det finder man ud af hen ad vejen, og hvis det ikke gør, så finder man bare på noget nyt.

Uranus i vædderens tegn, som den har været i siden 2010-11, er en meget kraftig energi af frihed næsten for enhver pris, om det så betyder, at man skal gå i krig med sine omgivelser. Det kan være systemer, staten, familie, arbejde eller andre rammer, som virker begrænsende. Hvis der er albueplads, vil der til gengæld også være en enorm opfindsomhed og nytænkning.

Aspektet i 2017 globalt set

Igennem det meste af 2017 danser disse planeter i et 120 grader aspekt, hvilket oftest betegnes som et positivt aspekt. Jeg synes dog man skal passe på med at bruge ordet positivt i denne sammenhæng, da alle aspekter har deres kvaliteter og ulemper, men det er et mere harmonisk aspekt, og efter at Uranus fra 2012-2015 år har været i et mere udfordrende aspekt til Pluto, så vil den lettere energi i aspektet med Saturn kunne bringe mange ting på plads, som har været i vælten i de seneste år. Helt let bliver energien nu aldrig når Saturn er indover, men det vil stabilisere de fornyelser og omvæltninger, som Uranus og Pluto har bragt med sig.

Hvad enten man synes, det er positivt eller negativ, så er det også min oplevelse, at det er det, som man har set på globalt plan her i starten af 2017, hvor valget i Holland og Frankrig har peget mod mere systembevarende resultater, samtidigt med at vinderne også har talt om nødvendigheden af fornyelse men ved at forny de nuværende rammer mere end ved at ville rive dem ned.
Det virker også på mig, som om at der er kommet meget fokus på genanvendelse, alternativ energiformer og økologisk produkter, hvilket passer fint med den fornyende Uranus i energitegnet Vædderen. Samtidigt er det i højere grad kommet ind i mere traditionelle kredse, f.eks. i form af at olieselskaber nu investerer kraftigt i alternativ energi, fordi de kan se, at det økonomisk vil være mest rentabelt. Dette skyldes også, at det er de idealer, som strømninger peger mod, hvilket passer med at den traditionelle Saturn i det målrettede, idealistisk tegn Skytten har et harmonisk aspekt til Uranus.

På samme måde oplever jeg at relationen til udlandet har stabiliseret sig, eller begrænset sig lidt afhængig af holdning, i forhold til flygtninge og EU, og hvad enten man kan lide den udvikling eller ej, så oplever jeg det som et billede på Saturn-Uranus trigonen. Der vil ske forandringer og reformer, men det vil ske med mindre skridt og gennem forhandlinger igennem de velkendte institutioner, som til gengæld vil være nødt til at være mere fleksible og inkluderende.

Aspektet på det personlige plan

På det personlige plan vil det afhænge en del af, hvordan det påvirker den enkeltes horoskop, men overordnet er det stadig den samme energi af stabilitet og fornyelse, afdæmpet, men reel optimisme, frihedstrang men i samspil med omgivelserne.
Udfordringen undervejs vil være, at det er to modsatrettede energier, som påvirker os, og det kan føre til vekslen mellem tålmodighed og utålmodighed, som kan opleves som splittethed og frustration, men det vil ikke være længerevarende, da der vil være et reelt ønske om at bygge bro, for begge sider af dig kan se fordelen ved at have den anden med om bord.
Der vil være mulighed for at få bæredygtige, langsigtede forandringer integreret, uden at det bestående skal rives ned. Idéer, som du måske længe har følt behov for at få frem, har nu større sandsynlighed for at blive konkrete og materialisere sig, fordi du både kan være udholdende, idealistisk og med masser af energi som kan være fleksibel og se nye muligheder, når der helt naturligt opstår modstand i processen.

Så et godt råd vil være at have opmærksomhed på, når der er to modsatrettede sider af dig, som er ved at bekæmpe hinanden frem for at samarbejde. Når tålmodigheden eller utålmodigheden kommer til at fylde for meget, friheds- og fornyelsestrangen kontra trangen til at tage små, men sikre skridt.
Det, som binder de to energier sammen, er, at de begge står i ildtegn, hvor den entusiastiske og initiativrige energi vil brænde for sagerne, så hvis du kan samle dig om hvilke sager, som du vil bruge din energi på, vil der være god mulighed for at få dem ud i verden.