Tarotkort: Stavenes dronning (Pdf-fil? Tryk her)

På billedet sidder en dronning på sin trone. Tronen har to løver på siden, og på tronens ryglæn er der solsikker og løver. Dronningen holder en stav i sin højre hånd, mens hun i sin venstre holder en solsikke. Bag ved hendes tronstol i højre side er der bjerge, mens der bag ved til venstre er et mere fladt landskab. Foran tronstolen er der en sort kat. Dronningen skuer skråt mod venstre og spidsen af hendes venstre fod kommer til syne under hendes kjole.

Tarotkortene med elementet stave handler om vækst, ild, handlekraft, passion og kreativitet. Disse træk, som tenderer mod det maskuline, bliver her mødt med dronningens feminine værdier, som kortet viser med balancen mellem stav og solsikke i hendes hænder, bjerge og et mere fladt landskab bag ved hende, hanløven og hunløven i hendes tronstol og den sorte kat der, som Yin-delen i Yin-Yang tegnet, skaber mere kontakt til den mystiske, underbevidste, mørke natside, som skaber ro og dybde i den ellers udadrettede stave energi.

Stave dronningen er symbol på handlekraft, der bliver kanaliseret ud igennem stavens spids og blomstrer i følelser, kreativitet, kunst og passion, men som også er afbalanceret af en feminin grounding (den venstre fod) og dybde (den sorte kat). Det er kunstneren, som står indenfor sin kunst og med stolthed får den ud i verden, det er (løve) moderen, der højlydt elsker sine børn, og alle andre der er inde i folden, det er frontfiguren der med styrke, omsorg og empati leder gruppen til glæde for alle, det er bondekonen der med stor foretagsomhed får jorden til at blomstre og bære frugt. Her er ingen smalle steder, i hvert fald ikke så længe at hun kan få sin energi igennem. Hvis dette ikke kan lade sig gøre (hvis man arbejder med at kortene kan trækkes omvendt, så vil det være symbol på det), så vil hun tendere mod at blive dominerende og lunefuld eller mere indadrettet: lidende og opgivende fordi hun føler, at kilden ikke kan strømme igennem hende.

Som altid har skygge værdien også et højere formål, noget som med fordel kan integreres i personen. Til forskel fra f.eks. stavenes konge, så skal dronningen netop kunne lade energien vokse mere i sig, inden den bliver kanaliseret ud. Den feminine styrke i at kunne rumme og være med en energi indtil den mest frugtbart kan komme frem, som det f.eks. ses i en graviditet, er en meget vigtig dybere liggende intention med dette kort. Alle løverne bliver balanceret af et andet medlem af kattefamilien nemlig den sorte kat, som er den eneste på kortet, der ser lige på én og er med til at skabe en dyb integritet og rolig flamme. Dette gør handle mennesket mere stabilt hvad enten det møder ydre modstand og ikke føler flammen kan komme ud i verden, eller det oplever at tingene lykkedes men har svært ved at kunne rumme denne lykke.

Kortet er et sted hvor vand og ild mødes. Det kan blive et ukonstruktivt møde, hvor elementerne modvirker hinanden, men det kan også blive et frugtbart samarbejde, hvis man kan rumme vandet, som så tæmmer ilden ved at komme over den. På den måde kan ilden varme vandet, som ellers har tendens til at blive koldt, og vandet kan opbevare og strække ildens energi, som ellers har tendens til at flamme op og hurtigt forsvinde. Pudsigt nok har kortet et klart link til solformørkelsen (omtalt tidligere i nyhedsbrevet), som er på overgangen mellem Fiskenes tegn (det dybe vand) og Vædderen (den kraftige ild). Her handler det også om at få det bedste med fra to tilsyneladende forskellige verdener.