Tarotoplæg om Ukraine og Rusland (Pdf-version? Tryk her)

I sidste nyhedsbrev skrev jeg bl.a. om retrograd Mars og storkorset på himlen, som kulminerede i april måned. En af de mere synlige effekter af den påvirkning må siges at være krisen i Ukraine, som forhåbentligt nu er ved at finde en, om ikke løsning så i hvert fald mere mindelig udgang, end det så ud til for nogen uger siden. Jeg tror mange om nogen år vil se begivenhederne i Ukraine som de potentielt farligste i mange, mange år i Europa, på højde med krigen i Balkan og Sovjetunionens opløsning, måske endda den farligste siden 2. verdenskrig.

Jeg vil i det følgende prøve at trække tarotkort på situationen for at se på de bagvedliggende holdninger og mekanismer. Til det vil jeg bruge et oplæg, som Tarotmester Ulrik Golodnoff normalt brugte til at undersøge relationer mellem to mennesker, nemlig det oplæg han populært kaldte ”dig og mig og vi to”. Jeg laver det i en let omskrevet version med tre kort, hvor det ene kort til venstre giver et billede på magthaverne i det ene land, deres holdninger, oplevelser af situation mm, og det tredje kort til højre giver et billede på magthaverne i det andet land, mens kortet i midten fortæller om det, som står imellem de to lande:


Det første kort, magthaverne i Ukraine: 4 mønter, omvendt

De har oplevet, at alt var ude af kontrol. De har haft en ønske om at få struktur på de praktiske forhold i landet efter systemomvæltningen, specielt økonomien, men i stedet oplevede de, at det var umuligt at styre tingene, som de havde troet. Der har været en del illusioner og ikke realistiske forhåbninger, som også har handlet om hvordan den anden part, i dette tilfælde måske primært Rusland men måske også Vesten, ville reagere. Magthaverne har ikke set realistisk på situationen.

Det tredje kort, magthaverne i Rusland: 5 stave
De har mere bevidst sat en proces i gang, hvor de har ønsket at handle og bruge kræfter med det mål at gro, men de har dybest set ikke ønsket, at det skulle blive en alvorlig slåskamp. Målet har mere været at prøve kræfter og ”lege”, end det har været at slås for alvor. Undervejs er de måske blevet forvirret og fanget i mere kaotiske tilstande, end de havde forudset, men det har ikke været noget, som for alvor har gjort dem utrygge, højst lidt stressede. De har ønsket en konfrontation for at prøve kræfter, og det er lykkedes, selvom det måske blev mere omsiggribende, end de havde troet på forhånd.

 

Kortet i midten, det som står imellem magthaverne i Ukraine og
Rusland: 6 stave, omvendt.

Der er en følelse af at have tabt og mistet ære imellem dem. Kortet fortæller naturligvis ikke i hvilke sammenhænge, men taberfølelsen gør, at begge lande føler sig låst fast af situationen. Det kan være oplagt at sige, at begge lande har tabt på konflikten, men jeg oplever det mere som om, at begge lande har haft en oplevelse af at være tabere, og det er derfor, at konflikten er opstået, og derfor de har ageret, som de har i konflikten.
Måske har der også været en oplevelse af, at det har været svært at se og forudsige den andens ageren, da tingene ikke er blevet vist frem og har været synlige, men er blevet gemt væk.

Så kort fortalt så har magthaverne i Ukraine ønsket en konsolidering af landet, men har ikke været realistiske omkring situationen, mens magthaverne i Rusland har ønsket at prøve noget af med en konfrontation, som man dog ikke har ønsket skulle være alvor. Imellem dem har så stået en følelse af skuffelse og tab – måske mere af ære end af materiel dimension – som har gjort det svært at agere i situationen.
Der er ingen kort blandt de trukne fra den store arkana, de er alle fra de 40 små kort, og det fortæller, at begivenhederne har været styret af det mere kortsigtede fysiske hverdagsliv fremfor overblik og større idealistiske perspektiver.