Efteruddannelse af kropsterapeuter

Følgende kurser er planlagt for nuværende:

D. 16.-18. september: ”Organernes natur og de fem forvandlinger”

Vi vil tilbringe tre dage med fordybelse i fem elements teorien (de fem forvandlinger), og de enkelte organer.
Der vil både være fokus på den indre kontakt til organerne og deres natur gennem meditationer, visualiseringer og sansninger, og vi vil også arbejde med en mere fysisk, energimæssig kontakt gennem meridianerne, zonepunkterne, muskelrelationer samt en simpel form for organmassage.

Pris: 3000 kr. Early bird ved betaling senest d. 26. august: 2600 kr.

Læs mere her

D. 12.-13. november: ”Nærvær”

Hvad sker der hvis vi bliver mere nærværende? Hvad sker der hvis vi hviler mere i væren? Som terapeuter og som privatpersoner?
Gennem kropsterapi, meditation, øvelser, fokusering, bevidsthedstræning og gruppearbejde vil vi arbejde med at blive mere nærværende og til stede i livet. Det vil have en helt naturlig afsmittende effekt på vores arbejde som kropsterapeuter.

Pris: 2400 kr. Early bird ved betaling senest d. 22. oktober: 2100 kr.

Læs mere her


Du kan løbende få besked om nye kurser ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev og ved at følge min Facebook side.

Udover mit dejlige arbejde som underviser hos Totum med at uddanne kropsterapeuter har jeg også en lyst til at fordybe mig med færdiguddannede kropsterapeuter, hvor jeg kan dele ud af min erfaring med og min tilgang til kropsterapi og livet generelt.

Jeg tilbyder derfor en række opdateringskurser med forskellige emner inden for kropsterapiens verden, hvor du kan vedligeholde og ajourføre din uddannelse.

Fælles for alle kurser er, at det er små grupper (4-9 personer), hvor jeg har mulighed for at møde hver enkelt deltager, der hvor vedkommende er, som menneske og som behandler.

Et kodeord for min undervisning er bevidsthed. Når vi bliver mere bevidste, vil det helt naturligt strømme igennem den måde vi arbejder på som behandlere, og klienterne vil opleve at blive mødt på et dybere plan, uden at vi tilsyneladende gør noget anderledes end før.

Indholdet i mine kurser er forskelligt, men uanset hvad emnet er, så vil det altid være tilgange til emnet og bevidstheden bag, som vil være i højsædet, så ud over nye faglige input kan du gå fra kurserne med muligheden for at arbejde med en anden dimension i dine klienter og i dig selv.

At du kan vokse som kropsterapeut og menneske handler for mig altså ikke kun om at fylde på med nye teknikker og systemer, men i højere grad om at nære den kvalitet og talent kerne, som du allerede har i dig.

For at få det fulde udbytte af kurserne er det vigtigt, at du er åben for at arbejde med dig selv i en gruppe. Min undervisning bygger på, at det er gennem at kende dig selv og arbejde indefra og ud, at du bliver en dygtigere kropsterapeut og et mere harmonisk menneske.

Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor der er plads at dele og være hele dig.

Nogle udtalelser fra tidligere elever:


Dorte:

”Du er en fantastisk underviser og jeg holder virkelige af din åbenhed og ærlighed. Du er rolig og man er tryg i dit forum. Tak for denne gang”


Henning:

”Som delt i gruppen, var min primære motivation for at deltage et ønske om at (gen) finde motivation, inspiration og lysten til at behandle. Jeg har i en periode mistet gnisten og oplevet at køre på autopilot ift. mine klienter. Kurset har givet mig stof til eftertanke og øget glæden og motivationen. Jeg havde ikke som sådan forventninger til kurset, og jeg var glædeligt overrasket over den åbenhed og intimitet som du og mine medkursister deltog med.

Jeg er glad for din form og væremåde som underviser/kursusleder. Jeg sætter stor pris på din brug af dig selv og egne erfaringer i situationen.”

 
Kimie:

”Jeg oplevede med dig som underviser, at du havde en inspirerende ærlig og åben sårbarhed med, som du til glæde for os stod ved og delte.
Du skaber et trygt rum, hvor det ikke handler om at præstere, men hvor man kan få lov at være med det der er.

Du var lyttende og ydmyg overfor hvad vi havde på hjertet, og når jeg stillede 1 af mine 1.000 spørgsmål blev jeg altid mødt med indføling. Du kunne sætte ord/billeder på mange situationer/problematikker som tydeliggjorde det for mig. Trods en stor viden, så har du aldrig været belærende og egocentreret men tværtimod formået at give magten/kompetencen tilbage til mig, så jeg kunne finde mit eget svar indeni, og ikke fået påduttet noget.
Det er for mig som om du er i verden på en dybere, mere nuanceret måde.

Jeg har været SÅ TAKNEMMELIG for at møde et menneske som dig. Det er altid interessant at høre din vinkel, for den er anderledes end de fleste andres. For mig resonerer noget dybt - naturligt intelligent - i mig, og det har åbnet op for at der er mere dybde, flere nuancer end det der lige ligger for.”


Anette:

” Engageret, nærværende, inspirerende og meget empatisk. Du har en kæmpe stor viden som du formidler på en meget forståelig og dybdegående måde. Jeg har været super glad for at have dig som underviser og har lært rigtig meget af dig