Saturn i Fiskene (Pdf-version? Tryk her)

I de næste lidt over 2½ år, hvor planeten Saturn bevæger sig gennem Fiskenes tegn, vil to meget forskellige energier skulle lære hinanden at kende. Saturns energi er kendetegnet ved struktur, alvor, ambitioner, ansvar, disciplin, erfaring og essens, mens Fiskene er den flydende energi: drømme, fantasi, illusioner, kunstnerisk virke, altruisme, forvirring, intuition, følsomhed.
Så det er grænser og transcendens, pligt og kaos der skal være i stuen sammen de næste par år.

Når et så umage par mødes, kan det let blive en kamp om hvilken energi, der skal have overtaget, men lykkes det for dem at samarbejde og tage det bedste med fra de to verdener, så kan sød musik opstå. Der kan blive skabt struktur og taget ansvar for ens drømme og intuition, og interessen for det alternative kan få jordforbindelse og bygge på, hvad den enkelte har erfaret virker. Ambitionerne kan blive sat i en højere sags tjeneste, essensen kan udkrystallisere sig og blive manifesteret.

Saturn trådte d. 7. marts ind i stjernetegnet Fiskene og vil være der indtil maj 2025, hvor den stikker hovedet ind i Vædder tegnet for at komme tilbage til Fiskene igen i september 2025 for endeligt at træde ind i Vædderen i februar 2026.

Saturn kan godt virke som et meget surt bekendtskab. Bedstefaren som taler om pligt, alvor, disciplin og begrænsninger. Der er tilsyneladende ikke meget sjov der! Men hvis man kan blive gode venner med Saturn, kan man se, at der også har været et formål med det.

Saturn er tærskelvogteren, som skal sørge for, at kun de, som har forstået og accepteret de jordiske regler og levevilkår, bliver tilladt adgang til de kosmiske dimensioner. Netop derfor kan Saturns gang gennem Fiskene de næste 2-3 år være så vigtig, for Fiskene er netop de kosmiske rum, hvor der er uendelig visdom og grænseløs kærlighed, men også risiko for ikke at være moden til at omsætte visdommen og kærligheden i vores menneskelige verden, så den ender med at blive uendelige illusioner og grænseløs infantile dumheder i stedet.

Så vi har brug for Saturns kvaliteter med at blive holdt fast og begrænset, til vi på egen krop og dybt inde i sjælen har erfaret, hvad der skal til for at kunne give os hen til universet. Hvis vi kan det, så kan vi på sand vis tjene andre på et dybt plan, uden at det bliver et martyrium. Der er mulighed for at udvikle og forfine en indre autoritet, som kan berige andre i sociale, følelsesmæssige og spirituelle sammenhænge, hvor det vil komme til udtryk i praktiske ting i hverdagen.
En god måde at arbejde med Saturn i Fiskene på det personlige plan er ved at disciplinere og praktisere sin spiritualitet. Meditation, bøn og åndeligt fokus vil være gode holdepunkter i hverdagen.

Men naturligvis kan der opstå mange vildveje undervejs. Perioder hvor man føler stor forvirring over, hvad der er virkeligt, og hvad man kan tro på. Oplevelser af at være et offer som giver til andre uden at få anerkendelse for det, hvilket man indirekte forventer. Tendensen til at isolere sig fra verden, ikke for at fordybe sig i og give sig hen til noget større, men som en flugt fra at tage ansvar for de dybere følelser som presser sig på i forhold til livets store spørgsmål.

Hvis man kan komme styrket gennem disse perioder, som også kan være angstpræget, så kan man både på et personligt og et overordnet plan opleve en dyb tillid til tiden og livets dybere flow.

Sidst Saturn var i Fiskene var kortvarigt fra slut maj til slut juni 1993 og derefter igen fra januar 1994-april 1996. Selvom det er forsimplet at tage et planet aspekt, som udtryk for hvad der skete i hele perioden, så kan det give mening at tænke over, hvad der var karakteristisk for den periode i dit liv (hvis du ellers var født den gang – og evt. også perioden fra marts-sep. 1964 samt igen dec. 1964-marts 1967)?

Måske er der nogen af de samme temaer, som du nu møder igen, men måske denne gang med mulighed for at møde dem på en endnu mere bevidst måde end sidste gang? Saturns runde rundt i horoskopet på lidt under 30 år gør, at vi hver gang kan slippe noget karmisk gods og løfte vores bevidsthedsniveau til en anden dimension, når Saturn bevæger sig gennem vores horoskop og vores liv.

Hvis vi arbejder godt med temaet, kan vi opleve en større og større frihed, hvor vi ikke bliver et offer for livets omstændigheder, men mærker at vi kan tage et valg dybt indefra, hvor der er overensstemmelse mellem det valg, vi tager, og de veje som livet åbner for os. Saturn er så blevet en ven, som gennem hvad der tilsyneladende var begrænsninger, har åbnet himlens porte for os, fordi vi har lært at lytte til noget, som er større end os selv, og derfor kan træde gennem nåleøjet.

Når Saturn har været igennem en indre rejse i Fiskenes tegn i ca. 2½ år, så kommer den til udtryk på det mere personlige plan i Vædderen, så måske er det også en klargøring og indre indvielse, som sker i løbet af de næste par år, som du først skal udleve når Saturn møder Vædderens igangsættende og fokuserede energi i 2025-2026.

Samtidig så vil Saturn i Fiskene også stabilisere og jordforbinde de åbninger som Neptun, der er hersker i Fiskene, har skabt i den tid hvor Neptun har været og er i Fiskene fra 2011/12-2025/26, og det vil endeligt kulminere, når Saturn og Neptun mødes i en konjunktion d. 20. februar 2026 i starten af stjernetegnet Vædderen.

Alt sammen peger det i den samme retning: hvordan kan vi tage ansvar for vores indre liv? Hvordan kan vi være realistisk om vores drømme? Hvordan kan vi bruge vores intuition til at tjene et højere formål? Hvordan kan vi give vores spiritualitet ben at gå på?