Anbefaling af bog: ”Binyretræthed” af James L. Wilson (PDF-format? Tryk her)

Stress er et ord som ofte bliver brugt i Vesten, og derfor kan det også let blive udvandet. Men stress er meget andet end det at have travlt. Stress er også en fysisk reaktion i kroppen, som skal hjælpe mennesket med at tilpasse sig livets situationer, men hvis vi har en vedvarende oplevelse af stress, som ikke bliver behandlet, så kan binyrerne til sidst ikke producere nok af anti-stress hormonet kortisol, og det kan så sætte sig som binyretræthed og udbrændthed.

Den amerikanske læge James L. Wilson har igennem mange år arbejdet med denne diagnose, som ofte bliver overset i lægeverden, og på den baggrund har han skrevet bogen ”Binyretræthed”. Den skal hjælpe de mennesker, som oplever, at de har svært ved at komme op om morgenen, er trætte uden at vide hvorfor, har mindre lyst til sex, har svært ved at finde deres livsglæde og skal have kaffe eller andre stimulanser for at holde sig kørende, men som ikke kan få den rigtige hjælp i lægeverdenen.
Som oftest vil deres prøver og undersøgelser ligge indenfor normalområdet, da tilstanden primært udmønter sig i dårlig trivsel mere end i decideret sygdom. Måske får man at vide, at man har en psykisk sygdom, kronisk træthedssyndrom eller fibromyalgi, men det er sjældent, at man får brugbare redskaber til at arbejde med det, som i virkeligheden er binyretræthed.
Og det er heller ikke en bestemt medicin, der skal til, men livsstilændringer i form af kost forandringer, tilskud af vitaminer, mineraler og urter, gennemgang af test og prøver samt at mærke indad og finde frem til hvad det er, som nærer én, og hvad det er, som dræner én i relationer, arbejdsliv mm.
James L. Wilsons bog er så vidt det er muligt med så kompleks et emne en brugsanvisning på dette, hvor første del er et overblik over binyretræthed, anden del et spørgeskema til ”selvdiagnose”, tredje del konkrete anvisninger på at afhjælpe binyretræthed og fjerde del et indblik i binyrernes funktion.

Det kan være svært at forstå, at to små organer på størrelse med valnødder, som sidder på ryggen ved ribbenskanten, kan have så stor betydning for kroppen. Men deres funktion er at hjælpe kroppen med at håndtere belastninger og overleve, så vi ved fysisk og psykisk stress får tilstrækkelig og balanceret modstandskraft, energi og udholdenhed til at imødekomme situationerne. De hormoner, som udskilles af dem, påvirker alle de overordnede fysiologiske processer i kroppen.

Der er rigtigt mange af os, som i perioder har binyretræthed, da det kan ramme enhver, som ikke får tilstrækkelig hvile og afslapning, lever under konstant pres udefra eller indefra og føler sig fanget og hjælpeløs i gentagende vanskelige situationer helbreds- eller følelsesmæssigt. Det er både bogens svaghed og styrke, at den omhandler symptomer, der er så brede, at vi er mange, som kan genkende os selv i dem. Svaghed fordi det er let at afvise påstandene i bogen som overdrevne, og styrke fordi bogens budskaber netop kan være nyttige for mange mennesker. Der er få, som ikke vil kunne få noget godt ud af at lytte til og efterleve mange af bogens forslag og anvisninger.

En mild form for binyretræthed – mild set med lægevidenskabelige termer, ikke mild for den der oplever symptomerne – vil ikke kunne måles på de prøver, som bruges til at diagnosticere den svære binyretræthed Addisons sygdom, og de test, som kan måle en binyretræthed i sine første stadier, kender lægerne ikke til. Ifølge forfatteren er det fordi, at lægevidenskaben har bevæget sig i en retning hvor den er alt for styret af medicinalindustrien, så hvis man ikke har en klar diagnose og en klar behandling af denne i form af medicin, så anerkendes det ikke af de fleste læger. Det er kun læger, som har et mere ”gammeldags” syn på mennesket, hvor iagttagelser og fysiske undersøgelser også er en vigtig del af grundlaget for en diagnose, som evner at være åbne for binyretræthed. Sammen med andre ligesindede har forfatteren udarbejdet et spørgeskema, som sammen med forskellige test, man kan udføre derhjemme, kan være med til at indikere, om en person har binyretræthed.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at selve idéen i bogen er meget væsentlig: at vi kan afhjælpe mange problematikker ved at komme dem i forkøbet, inden de sætter sig som sygdomme, som kan måles ved normale lægelige test. Når først det har sat sig som en sygdom, som anerkendes af lægevidenskaben, så er det som oftest fordi, det er en alvorlig sygdom, som det er svært for kroppen at regenerere fra. Mere uspecifikke symptomer som ubehag, træthed, svimmelhed, nedsat livskraft mm. kan netop være meget vigtige at komme i møde og forsøge at afhjælpe, både for at få nedsat symptomerne men også for at forebygge alvorligere tilstande.

Problemet med spørgeskemaet og til dels også testene kan være, at de ikke er så specifikke, ganske simpelt fordi symptomerne ikke er så specifikke. De symptomer som bliver beskrevet, minder om de symptomer som alternative behandlere taler om i forbindelse med overvækst af Candida svampe, lavt blodsukker, kviksølvforgiftning mm. og mange af de symptomer kan vi alle genkende i større eller mindre grad. Det er dog ikke tilfældigt, fordi de forskellige tilstande netop er vævet ind i hinanden, hvilket også bliver beskrevet i bogen, så det er mere hvilken tilgang man har til tingene, som er forskellen, end det er den dybere årsag. Så binyretræthed er en rigtig fin tilgang og James L. Wilson har en meget grundig og underbygget teori bag, og samtidigt er det som altid vigtigt ikke at lade sig låse for meget fast i, at det er den eneste tilgang eller sandhed.

Så det handler om at bruge bogen, som en inspiration eller, hvis man er helt ny inden for området, øjenåbner for, hvordan vores livsstil kan have stor betydning vores velbefindende, og hvordan vi ved at vende den dårlige vej på skruen, kan lave ændringer, der vil kunne virke ind på mange områder og være selvforstærkende. Den er fyldt med mange rigtigt fine, og hvis man mærker efter, sundhedslogiske råd, som alle som sagt kan have glæde af i et vist omfang, uanset om man har binyretræthed eller ej.

Den har også nogle beskrivelser af binyretræthed, som jeg tror, kan være en meget stor hjælp for dem, som lider af dette, fordi de kan føle sig genkendt og forstået. F.eks. så forklares det, at det kan være meget gavnligt ved binyretræthed at sove til kl. 8 eller 9 om morgenen, fordi binyrerne regenererer meget i den periode, hvis de er udmattede. Normalt stiger kortisol niveauet, som binyrerne producerer, brat fra kl. 6-8, men det gælder som oftest ikke ved binyretræthed. Så at komme ud af fjerene kl. 6 eller 7, som f.eks. Ayurveda eller TCM (traditionel kinesisk medicin) generelt anbefaler, kan altså være direkte udmattende for en person med binyretræthed.

Andre ting ved binyretræthed, som jeg kan nævne, er, at det er vigtigt rent fysisk at lægge sig ned 15-30 minutter i løbet af dagen, da det er mere opkvikkende end at sidde, at motion er vigtigt, men at det skal være en afslappet form for motion, at det er vigtigt at spise på de rigtige tidspunkter og sammensætte måltidet rigtigt, at (hav/sten)salt kan være gavnligt ved binyretræthed, så hvis man føler trang til salt så skal man give efter for det, og at (ak!) chokolade ikke er godt, da det indeholder et koffeinlignende stof, som overstimulerer binyrerne.

Gennemgang af fødevarernes påvirkning, allergier og intolerancer, kosttilskud, søvnvaner, følelsesmæssige påvirkninger, livsvalg mm. bliver grundigt belyst i denne bog, som jeg synes er holistisk og afbalanceret. Den kan være en hjælp til alle, uanset om man har decideret binyretræthed eller bare har brug for en bred og grundig vejledning. Den giver ikke nogle lette anvisninger, men viser den sammensathed, som det er at være menneske og leve sundt.