Refleksioner over Corona og følgerne deraf (Pdf-fil? Tryk her)

Covid-19 pandemien bringer mange ting op til overfladen. Det er som om et lys fra oven (eller fra kronen som Corona betyder) bringer lys på meget, som har været i skyggen.
Når vi føler os presset af det uvante og truende, så bliver der presset mange ting ud af os, som ikke er så velovervejet eller balanceret. Meninger og holdninger bliver ofte polariseret og stemningen skinger. Det bliver svært at udtrykke en holdning uden at blive taget til indtægt for andres holdninger.

Som jeg skrev om for et år siden, så mener jeg stadig, at der er nogle små og større ting, som vi kan gøre for at komme godt og måske ligefrem styrket gennem tiden. Det betyder ikke, at hvis man ikke oplever det, så er det ens egen skyld, men kun at vi på bedste vis kan være en god og aktiv medspiller i vores eget liv og gøre nogle ting, som øger sandsynlighed for et bedre udfald. Det gælder jo også på andre områder af livet, hvor vi kan lytte til vejledning og agere på bedste vis, ud fra hvad der føles rigtigt for den enkelte, men nogen garanti for et ønsket resultat er der jo ikke.

I en tid hvor der er meget fokus på, hvad der sker os udefra med virus, restriktioner og meget mere, så savner jeg at høre mere om, hvordan vi kan gavne os selv ved at styrke vores immunforsvar med sund kost, balanceret kosttilskud, god bevægelse og aktiviteter der understøtter roen i os.
Hvis man vælger at få en vaccination, hvis formål jo er at aktivere vores immunforsvar overfor virussen, så er det også vigtigt at minde om, at et så velfungerende immunforsvar som muligt er en god forudsætning for et vellykket resultat, så det vil være oplagt med ekstra fokus på f.eks. kosttilskud, der styrker immunforsvaret i tiden op til og efter en evt. vaccination.

Uanset hvad årsagen er til fremkomsten af virussen, så ser jeg den personligt i et større perspektiv og som en del af en større helhed. Som noget vi kan drage lære af. Derfor skal vi ikke kun sætte vores lid til kemiske hjælpemidler og/eller kosttilskud.
På et plan kan det være nødvendigt at bekæmpe sygdomme og virusser, men de vil bare komme igen i nye forklædninger, hvis vi ikke lærer noget af situationen. Virus er en del af et større økosystem, som jeg tidligere har skrevet om, ligesom vi er. Et liv, hvor vi har for stort fokus på at bekæmpe og være sterile, er et usundt liv.

Uanset hvad vi indtager for at være bedst rustet mod sygdommen, så må vi også åbne os for at kunne tage imod det budskab, som den kan formidle til os. Måske er der også andre ”virusser” i hver enkelt af os og vores måde at leve på, som vi skal rette blikket mod? Måske er vi styret af mange ting i vores hverdag, som nedbryder vores immunforsvar og svækker vores energi? Ego’et, identifikationer med sindet, titler og andet, vrede, penge, utilfredshed, rastløshed, sammenligninger med andre mm??

Jeg synes også, at der er og har været mange polariserende holdninger i kølvandet på pandemien. Vrede mod autoriteter og myndighederne eller ignorering af basale frihedsrettigheder i sagens tjeneste. Begge dele kan have sine rimelige årsager, men jeg har mange gange oplevet, at det er blevet meget overgjort, og at grundfølelsen stammer fra helt andre forhold. Vi må være meget bevidste om, hvad vi har med os så vi ikke bare sender det videre ud i verden, hvor det kun vil vokse, indtil der er nogen, som tager ansvar for, at følelsen ikke accelerer.

Personligt kan jeg godt forholde mig til virussen, ud fra hvad jeg synes er bedst og mest sandt for mig og så samtidigt vide, at der for myndigheder er nogle andre vilkår, som gør sig gældende. Derfor kan jeg på samfundsniveau godt acceptere at efterleve nogle forhold udstukket af myndighederne, selvom jeg ikke er enige i dem alle på det personlige plan, så længe det stadig i det store og hele er muligt for mig at leve mit liv efter mine personlige værdier. Myndighederne skal udstikke en retning, som skal kunne forstås og efterleves af flest mulige i den virkelige verden, og hvis jeg ser rundt omkring i verden, så er det tydeligt, at det har været en stor udfordring alle steder, og jeg synes trods alt, at vi har været heldigt stillet og for det meste omgivet af  lyttende autoriteter i Danmark
Samtidigt har der været mange, som har været udfordret i at leve, hvad der er et sundt og naturligt liv for dem, og der har til tider været langt fra hvad diverse forskere og eksperter har fundet, var det ideelle i deres verden, og så hvad levende mennesker i den rigtige verden har haft det rimeligt med. Det har naturligvis medført en frustration.

Igen er det vigtigt at prøve at indeholde polariteten, så det ikke bliver en polarisering men balancering som grundlag for vores udtryk.

Naturligvis er det så let at sidde bag skærmen og være ”klog”, og jeg har absolut også haft mine ture, men jeg tillader mig at skrive det alligevel, fordi det på alle planer er så vigtigt, at virussen ikke vokser uhæmmet videre, men at vi tør styrke vores system, så vi skaber en så sund som mulig regulering af vores svar på udfordringen, hvad enten det er selve virussen eller følgevirkningerne af den.