Samtale

Ord og det mentale fylder meget i vores hverdag.

Et væsentligt formål med konsultationen er at komme om bag ved ordene.
Brugt rigtigt er ord og samtale dog også meget vigtige. Jeg bruger det til at høre om din situation. Både for at kunne sætte mig ind i den men også for at du selv kan blive mere bevidst om den. 

Samtalen er altså en væsentlig orientering om, hvor du er henne men også en del af selve terapien, som kan være med til at give dig nogle redskaber og et andet overblik over din situation.

Kropsterapi 

Udgangspunktet for en behandling er at løsne op for kroppens blokeringer i led, muskler, energibaner og åndedræt.

Ud fra et helhedsorienteret syn på livet og sundhed, vil der blive arbejdet med at finde og frigøre de dybereliggende årsager til dine problemer. 
På det fysiske plan vil muskler og led blive arbejdet grundigt igennem, spændinger løsnes, og evt. skævheder i led vil blive korrigeret. Samtidigt vil du blive guidet til at få et dybere, mere afspændende og frigørende åndedræt.

Dette vil resultere i en øget gennemstrømning af blod, lymfe, nerveimpulser og energi i din krop. Din kropsbevidsthed øges, og du opnår en større mulighed for at lytte til kroppens signaler og derved forebygge fremtidige problemer. Samtidigt hjælper behandlingen til, at de fysiske symptomer begynder at slippe, idet kroppen vil få støtte til at arbejde sig hen imod en mere optimal balance.

I nogle tilfælde vil der også blive givet kostråd, forslag til øvelser man kan lave derhjemme, arbejdet med evt. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og andre dårlige vaner, som kan have uønsket indflydelse på dit helbred.

Solnedgang

Heling

Forløbet af behandlingen kan være forskellig fra gang til gang og fra person til person.

For nogle mennesker vil den kropslige tilgang være tilstrækkelig for det ønskede resultat, mens heling for andre opstår ved en dybere proces hvor elementer som samtale, indre billeder, farver, afbalancering af chakraerne (dvs. kroppens energifelter), fokuseret åndedrætsøvelser, oliemassage, drømmetydning, tarotkort, astrologi og personlig vejledning indgår.

Dette vil ofte føre til en ordløs indsigt, fordi man kommer i kontakt med de ressourcer, som ligger gemt i kroppen bag ens fysiske og følelsesmæssige spændinger.

Ideen bag

Ideen bag behandlingen er netop, at alle de oplevelser og følelser, vi har i vores liv, gennemlever vi via kroppen.

Det er kroppen, som registrerer sommerfugle i maven, at vi er rødglødende af raseri, at vi som barn skælver af usikkerhed, hvis vores forældre skændes, at vi låser i kroppen, fordi vi er bange for at blive forladt af kæresten, osv. 

Hvis vi kan gennemleve og forløse vores oplevelse og følelse i nuet, så er kroppen fri til at leve sig ind i nye situationer. Men til tider er der ikke plads og overskud i den givne situation, og vi må i stedet forsøge at overleve. Vi kapsler vores følelser inde for ikke at være for sårbare i mødet med nye udfordringer.

Hvis dette gentages ofte og med de samme følelser, så kan områder af kroppen være som lukket land og mørke pletter. Vi bliver borte i os selv og kan måske i bedste fald mærke en svag længsel efter vores sande identitet. Gennemstrømningen og kontakten til dele af kroppen bliver nedsat, hvilket kan medføre uhensigtsmæssige fysiske og følelsesmæssige reaktioner.

Fred

Proces

Behandlingen kan hjælpe dig til at gå ind i de lukkede rum i kroppen.

Ved at genskabe kontakten til de steder, hvor du har været nødt til at lukke af og overleve, kan du netop vokse og udvikle dig igen, såvel fysisk som følelsesmæssigt. Blive den du er, i stedet for det du blev nødt til at gøre.

Ved at skabe rum i kroppen, vil du opleve en større støtte til at føre de handlinger ud i livet, som er ønskværdige i din videre færden. Samtidigt vil du have lettere ved at rumme de følelser, som opstår i dit liv. En proces er sat i gang, så du kan få en større indsigt og accept af din egen situation eller lettere kan jordforbinde og integrere den forståelse, du allerede har opnået. En proces på vej mod frihed i nuet.

En dybere frihed opstår, når du indser, at du har en krop, du har tanker, og du har følelser, men du er meget mere end det. Ved at få større forståelse af hvordan din krop, sind og følelser agerer, vil du kunne bruge dem som hjælpsomme porte, der kan bringe dig i kontakt med noget som er større. Her vil du kunne komme i kontakt med en formløs væren, som har en dyb ro, glæde og fylde.

Tilgange

Vi mennesker er meget forskellige og kan være meget forskellige steder i vores liv.

Det er for mig vigtigt at lytte til og respektere mine klienters ståsted. Derfor bruger jeg forskellige tilgange afhængigt af dine behov. Udgangspunktet er altid en kropsbehandling, men som en naturlig og integreret del af den kan jeg medtage andre redskaber. Du kan læse nærmere om de supplerende terapier ved at trykke på nedenstående afsnit, som også indeholder relaterede artikler fra min tidligere nyhedsbreve samt henvisninger til andre terapeuter.