Retrograd Mars 2022 (Pdf-fil? Tryk her)

Hvad sker der, når Mars, planeten for handlekraft, energi, vilje og mod, ”går baglæns” (retrograd) set fra jorden d. 30. oktober til 12. januar 2023? Vil det være med til at mildne spændingerne i verden, eller vil det skabe endnu mere modstand og konflikt? Og hvordan kan du optimere energien inde i dig?

Når planeterne bevæger sig i en retrograd bane, er det en invitation til at stoppe op og lære planetens energi at kende fra bunden af. Det er en tid til at dvæle og være eftertænksom, tid til at finde et dybere ståsted, inden du kan handle det ud, når planeten bevæger sig fremad igen. 

Mars er mildt sagt ikke den mest eftertænksomme energi. Den har sin styrke i at være spontan og handle, og så bagefter se hvordan det hele er faldet ud.

Som en del af en større helhed, er det en værdifuld egenskab at kunne få sat bevægelse i tingene, men hvis det kommer til at fylde alt for meget, så kan det let blive med hovedet under armen, hvor magt og krigerisk adfærd bliver en vane, fremfor at energien kan udfolde sig kreativt.

Så påvirkningen fra alle planeter kan være sværere, når de bevæger sig retrograd, men det gælder i endnu højere grad for Mars’ energi, som har det rigtigt svært, når den ikke umiddelbart kan handle sin energi ud. Den kan let blive endnu mere utålmodig, end den er i forvejen, og blive frustreret og indebrændt – eller vende energien indad i en depressiv tilstand.

Mars bevæger sig baglæns i stjernetegnet Tvillingerne, som er tegnet for kommunikation, intellektet og bevægelse. Her går det stærkt med forandringer, meninger og selskabelighed, men det kan også let blive overfladisk og ufærdigt, fordi energien bevæger sig så hurtigt videre.

Perioden kan derfor være kendetegnet ved dårlig dialog, og kommunikation som koger over, forandringer og holdninger som bygger på utålmodighed og konfrontation, fremfor gennemtænkte løsninger.

Undervejs i den retrograde fase vil Mars i slutningen af november danne trigon (aspekt på 120 grader) til Saturn, som ligesom Mars står i et lufttegn nemlig Vandbærerne. Det kan være med til at mildne den alt for eksplosive energi og give mere modenhed og tålmodighed, og de vil tilsammen have en stor autoritet, handlekraft og energi, som dog stadig vil have svært ved at komme ud i verden på en balanceret facon, så længe Mars er retrograd.
Når den vender igen og ”bevæger sig fremad” i januar, og i slutningen af marts 2023 igen laver trigon til Saturn, men nu i vandtegnene Krebsen og Fiskene, så kan der være større sandsynlighed for, at den ophobede energi, eller den energi som er kommet ud på en alt for voldsom måde, kan komme frem på mere konstruktiv og harmonisk vis.

Mars retrograde bevægelse i et lufttegn og forbindelsen til Saturn i et andet lufttegn, kan være åbningen til Plutos bevægelse i lufttegnet Vandbærerne, som også starter så småt i slutningen af marts 2023, men som først rigtigt tager fat fra januar 2024 for at blive permanent fra november 2024 og 20 år frem. I den periode vil vores måde at se verden og livet på gennemgå store forandringer, når Pluto, planeten for død og genfødsel, påvirker det idealistiske og frihedselskende lufttegn.

På det personlige plan kan vi alle bruge Mars retrograde fase fra oktober til januar til at se indad og forfine vores intellektuelle og verbale energier, som så lettere kan målrettes i starten af det nye år. Vær opmærksom på når du er ved at blive utålmodig og koge over, pas på du ikke sætter gang i for mange ting, som så bliver en byrde for dig senere.

Der er mulighed for at udvikle din koncentrationsevne, både forstået som din intellektuelle koncentrationsevne men også din evne til at koncentrere og målrette din energi generelt.

Hvordan kan du bedre integrere en sund spontan, impulsiv energi specielt i din kommunikation og mentale tilgang til livet?
Hvordan kan du handle med kraft ud fra et dybere sted i dig, så dine handlinger både gavner dig og dine omgivelser? Det er hvad livet tilbyder dig at have fokus på hen over vinteren :-)

Hvis du vil læse mere om Mars, retrograde faser mm, så kan du læse en artikel jeg skrev om retrograd Mars i 2014 og 2016