Saturn i Stenbukken     (PDF-version? Tryk her)

Når de store, ydre planeter skifter tegn, påvirker det os en del på både globalt og personligt plan.

Lige nu er der nogle markante skift, da Saturn lige før årsskiftet 2017-18 gik ind i Stenbukken, hvor den vil være indtil 2020. I midten af maj 2018 gik Uranus ind i Tyren. Det kan du læse nærmere om i en anden artikel. Her vil jeg koncentrere mig om Saturns gang i Stenbukken.

Hver planet siges at herske over et stjernetegn, og Saturn har hjemme i Stenbukken, så den kommer altså hjem igen i dens cyklus om jorden, som cirka varer 28-30 år. Sidste gang, den var i Stenbukken, var således fra midt i 1988 til marts 1991.
Saturn er kendetegnet ved egenskaber som ansvar, begrænsning, ambitioner, men også krystallisering af ens essens. Saturn er som hængslet på en dør, som muliggør, at døren kan gå op og lukkes i. Den er den yderste af de personlige planeter, og i gamle dage, inden teleskopet blev opfundet, blev den regnet som den yderste planet, fordi det er den sidste, man kan se med det blotte øje. Sådan er Saturn også, portvogteren der vogter over, hvem der skal have mulighed for at komme ud i det store transpersonelle univers, nåleøjet man skal igennem for at folde de spirituelle vinger ud. Man skal snævre sig ind til sin essens for med udgangspunkt i den at mødet noget, som er større end en selv.

Så Saturn er en planet, som tilsyneladende kan være vældig irriterende, en partyspoiler og dødvægt. Men den har sine grunde. Du kan ikke gå igennem porten med alt strittende i alle retninger. Du må samle dig. Og alt dette bliver ekstra forstærket, når Saturn går ind i ”sit” tegn, Stenbukken. Hvad er din dybeste ambition, hvad er grunden til at du er blevet sat her på jorden, hvis du kun må få en mission med på en øde ø, hvad er så din? Ikke som et øjebliks illusorisk ønskedrøm men som et langsigtet mål med substans. Måske er det noget, som du har ventet på længe, og nu er tiden med dig, og du er villig til at forfølge det, også selvom der måske ikke umiddelbart er megen ydre glæde og sjov over din stræben. Noget i dig ved at du skal gøre det.

Måske var tiden fra midt 1988-start 1991 nogle år, hvor du tog nogle vigtige beslutninger, eller hvor der blev skabt et grundlag for noget, som har præget dig lige siden? Det kan sagtens være, at du kommer til at stå i en lignende situation igen, eller noget, som du startede der i slut 80’erne, nu kan blive foldet endnu mere ud. Men du skal tage ansvar for det!

Man kan hverken på et personligt eller et globalt plan isolere begivenheder til at have sin årsag i en planets bevægelse, og tiden 1988-91 var præget af mange kraftige planetstillinger i Stenbukkens tegn, som forårsagede mange omvæltninger. Stenbukken er tegn for etablerede institutioner og lande, og netop det blev kraftigt påvirket på et globalt plan ved murens fald i Tyskland og Sovjetunionens sammenbrud netop i tiden 1988-91. Sammenbrud af systemer er ikke specielt Saturniske, men den måde, som der blev reageret på fra politikere og institutioner, hvor man forsøgte at tage ansvar for den nye situation, er efter min mening et billede på Saturniske påvirkninger, hvad enten man er enig i beslutningerne eller ej.

Så selvom Saturns gang i Stenbukken denne gang sker med aspekter fra andre planeter end i slut 80’erne, så vil jeg mene, at vi på samfundsplan kan forvente samme reaktion: at der vil blive taget ansvar og udvist lederskab for at skabe stabilitet ud fra en langsigtet betragtning. Igen er det meget individuelt om man er enig i måden, det bliver gjort på og det langsigtede mål, men energien vil være at skabe stabilitet og struktur. Saturn er ikke meget for det nytænkende og forandrende, så aspektet Saturn i Stenbukken er ikke i sig selv med til at skabe revolutioner eller fornyelse, men det er også en del af livets mangfoldighed, at nogle dele har en nedbrydende og omskiftelig energi, og andre dele har en stabiliserende og substantiel energi.

Planeten Pluto har været i Stenbukken siden 2008 og har skabt turbulens i verdensøkonomien og institutioner, som ellers syntes urokkelig stabile. I 2020 mødes Saturn og Pluto i slutningen af Stenbukkens tegn, og den blanding af Plutos nedbrydning og udrensning samt Saturns stabilisering og erfaring kan skabe en del modsætninger, konflikter og magtsyge, men det kan også skabe samarbejde om at fremme det, som er sandt og langtidsholdbart.
Pluto og Saturn er umiddelbart meget forskellige energier, men de har ønsket om at komme ind til en dyb sandhed tilfælles. Saturn når det nærmest ved at arbejde udefra og ind, gennem autoritet, erfaring, trin for trin og erkendelser, som langsomt lagrer sig. Pluto nærmest arbejder indefra og ud gennem at rokke båden, for at se hvad der er stabilt nok til at blive stående, og konfronterer de dybeste tabuer og mørke sider for at lade dem blive forvandlet.

Undervejs i 2020 får de følgeskab af Jupiter, som har en tendens til at gøre al ting større. Dens længsel efter vækst, optimisme og retfærdighed vil forstærke processen og kan både bidrage med mere lethed og livsglæde eller urealistisk fanatisme. Eller en blanding af begge dele hvor dens længsel efter retfærdighed vil forstærke Plutos energi med at rydde op i institutioner og blandt autoriteter.

Med jord-tegnet Stenbukken involveret og med herskeren i Stenbukken Saturn hjemme i sit eget tegn samt Pluto på et længerevarende og Jupiter på et kortvarigt besøg, så er der næppe tvivl om, at tiden frem til og med 2020 vil skabe synlige forandringer, som vi i praksis vil kunne mærke på et mere kollektivt plan, men mange vil også kunne opleve, at påvirkningerne vil præge den retning, som ens individuelle liv tager.
Måske kan du se tilbage på tiden 1988-91 og se bevægelser fra den tid, som nu vil have mulighed for at få et endnu dybere rodfæste for sin udfoldelse.
Så at stå fast og søge ind i mod din kerne, hvis du oplever ydre rystelser og samtidigt give dig hen til at blive forvandlet, vil være mit bud på, hvad det er energierne vil give til os.