Solformørkelsen 2015 (Pdf-fil? Tryk her)

D. 20. marts er der partiel solformørkelse i Danmark, som kulminerer ca. kl. 10.47, hvor omtrent 82% af solen er dækket af månen. 
Selv om solen er 400 gange så stor som månen, så er de set fra jorden ca. lige store, da solen også er 400 gange så langt væk. Så når der er total solformørkelse, så er månen lige bestemt stor nok til at dække solskiven. Forunderligt univers vi lever i!!

Læs mere om solformørkelsen d. 20 marts her og mere om solformørkelse generelt her.

Solformørkelse er for mig at se en invitation til udvikling. Den falder altid på en nymåne, hvor det maskuline og feminine, sol og måne, ”står ved siden af hinanden” og lyser ud i mod det nye, som kulminerer ved fuldmåne 2 uger senere. Ved en formørkelse bliver solskiven dækket, helt eller delvist, af månen, så det maskuline forsvinder ind i det feminine, hvorefter det bliver genfødt på ny. Ved at få en tur igennem mørket bliver det maskuline konfronteret med ukendte sider af sig selv og går igennem den dødsproces, som er helt afgørende for, at det maskuline kan bruge sin handlekraft og visionære lyst til at ekspandere på en balanceret facon, der rækker ud over dets egen behov.

Dette tema bliver understreget af, at solformørkelsen sker på overgangen mellem fiskenes tegn og vædderen. Kendetegnede for fiskene er altruisme, spiritualitet og universel kærlighed til alle nær som fjern, men også tendens til misbrug, illusioner, manipulationer og offerfølelse. Vædderen er kendetegnet ved spontanitet, handlekraft, at være i nuet og at stå ved sig selv, men også krigeriske tendenser, egoisme og manglende overblik. En solformørkelse, som trækker skjulte ting op fra mørket, vil kunne få det værste frem i alle, og når den er på grænsen mellem disse to tegn, så vil det kunne være meget unuancerede, krigeriske handlinger, men der vil også være en mulighed for at se disse ting i øjnene og netop bruge sin kraft og styrke til at handle ud fra et højere kærligheds formål.

Formørkelsen sker netop på forårsjævndøgn, hvor lys og mørke er i balance og hvor lyset (i hvert fald for en periode) vinder mere og mere frem. Samtidigt kommer den få dage efter den sidste af de 7 Pluto-Saturn kvadrater, som har haft stor indflydelse udviklingen gennem de sidste 2-3 år, hvor den har stået på.
Jeg har skrevet en del om denne kvadrat tidligere (læs f.eks. sidste del af denne artikel), som består af de samme planeter, som lavede konjunktion og understøttede hinanden under ungdomsoprøret og new age frembrud i slutningen 60’erne, men som nu holder hinanden i ave i deres kvadrat aspekt. Hvor det i 60’erne handlede mere om få det nye frem, så er tidens tegn for mig at se mere at få det nye integreret i vores hverdag. At leve det frem for at tale om det.
Pluto har med sin gang i Stenbukkens tegn gennem de sidste 7 år revet mange gamle strukturer ned, som ikke er anvendelige mere, og Uranus har med sin 4-5 årige gang i Vædderens tegn skabt megen trang til fornyelse. Forandring kan være provokerende for os alle og på verdensplan har kriser, krige og konflikter været det, vi har hørt mest om, men jeg oplever også en voksende forståelse af, at vi kan indrette vores tilværelse med andre værdier, end vi hidtil har gjort.

Nu er Pluto og Uranus kommet halvvejs gennem deres vandring i Stenbukken og Vædderen og uden at overfortolke det, så kan det være et udtryk for, at vi er kommet op på toppen af bakken, og at vi vil opleve mere medvind og mindre modstand i den kommende periode.
Solformørkelsen, med al den fornyelse den bringer, og afslutningen på Pluto-Uranus kvadraterne kan være en slags kulmination på denne periode, hvor vi har været nødt til at se nogle ting i øjnene og igen og igen spørge os selv: hvad er væsentligt? Hvad kan vi i sandhed stå indenfor? Vil vi leve i den sandhed? Vil vi?? Det skal absolut ikke forstås som, at vi fra nu af vil leve i lutter idyl og ikke få nogen udfordringer. Det vil heller ikke nødvendigvis betyde, at den økonomiske krise er overstået, og alt bliver som før, men det kan måske netop betyde, at vi vil se de forandringer og rystelser, som sker i disse år med andre øjne, som er mere åbne for de positive perspektiver i det nye. Hvis vi ikke vil flyde med forandringer og få mere og mere kontakt til vores essens, ja så vil vi få mange bump og stød på vores vej.

Hvis det er en periode, hvor mange ting vil vende, så er det vigtigt at huske på, at det er, når vi har medvind, at vi skal være ekstra opmærksomme på, hvordan vi bruger vores kræfter. Som oftest er vi opmærksomme, når vi oplever, det går os skidt, men det er netop, mens vi har mange kræfter og har rådighed over stor styrke, at vi kan lave mange ulykker (og mange lykkelige handlinger). Solformørkelsen fortolker jeg som, at det skal være den indadrettede, universelle kærlighedsenergi i Fiskene, som skal være fundamentet for den fornyende, kraftfulde Vædder energi, når den kommer ud fra mørket.

Jeg håber vi vil få klart vejr (i det ydre som i det indre) d. 20. marts om formiddagen, og at vi vil huske på, hvad det er for nogle fantastiske og uendeligt store kræfter, som viser sig for os, når sol og måne danser kinddans foran vores øjne.

Foto af photoraidz,  FreeDigitalPhotos.net