Stilstand og bevægelse – i stjerne perspektiv (Pdf-format? Tryk her)

Lillejuleaften bevæger planeten Saturn sig ind i stjernetegnet Skytten. I løbet af nogle måneder hen over sommeren vil den opholde sig i stjernetegnet Skorpionen igen, men efterfølgende vil den være i Skytten frem til december 2017.
Saturn er planten for ambitioner, ansvar, autoritet og erfaring, og når den bevæger sig i Skorpionen, som den har gjort siden oktober 2012, så kan den det let udtrykke sig i magtkampe, som bunder i dybe mønstre. Mistænksomhed, kontrol og korruption kan meget let blusse op og områder som økonomi, sex og livets skyggesider vil komme ekstra i fokus.

Alle planeter siges at herske i et stjernetegn. Saturn hersker i stenbukken, mens planeten Pluto hersker i skorpionen. Pluto har siden 2008 opholdt sig i stenbukken, mens Saturn altså har opholdt sig i Skorpionen siden oktober 2012 og disse to kombinationer ”er ens med omvendt fortegn”, hvilket har forstærket oplevelsen af magtkampe og fastlåsninger af økonomi og strukturer, som vi alle har været nødt til at se på.

Hvor Saturn sætter sit præg, vil der altid være oplevelse af begrænsning og tilbageholdenhed, men det har også et formål, nemlig at sætte fokus på realisme og kerne. Hvad er det vigtigste, det centrale? Magtkampe er netop et udtryk for, at der kommer lys på skyggesiderne, og at man kæmper for ikke at skulle forholde sig til dem og derfor forsøger at holde dem ud i strakt arm.

Når Saturn henover årsskiftet bevæger sig ind i Skytten, og specielt når den endeligt slipper skorpionen i denne omgang i september 2015, så vil påvirkningen ændre sig fra den mere indadrettede skorpion energi til den mere udadrettede Skytte energi. Vores ambitioner vil blive rettet mod at udvide vores horisont og livsanskuelse, men samtidigt kan vi også opleve at blive begrænset i vores optimisme og projektor. Måske kan det også føre til, at de religiøse stridigheder bliver ekstra markante, og at de forskellige anskuelser vil stå mere stejlt overfor hinanden.

Men Saturn i skytten kan netop også hjælpe os til at gennemføre vores idéer og ambitioner i praksis. Lade dem komme ned på jorden og møde den modstand som er nødvendig, for at de realistisk kan omsættes i praksis. Specielt hvis vi under Saturns gang i skorpionen har fundet ind til kernen bag alle skygger og strukturer, så står vi godt rustet til at lade dette frø spire.
På det overordnede økonomiske plan så vil en realistisk vækst komme i fokus; måske kan det føles begrænsende, men det vil skabe en sundere grobund for udviklingen.

Man kan aldrig se en planets påvirkning isoleret, fordi de andre planeter jo også bevæger sig og dermed påvirker udviklingen for det enkelte menneske og på et overordnet samfundsplan. Som jeg har omtalt i tidligere artikler (læs evt. mere her), så er en meget vigtig påvirkning i disse år Pluto og Uranus kvadrater i perioden juni 2012 til marts 2015, hvilket næsten svarer til den periode, hvor Saturn er i skorpionen. Så magtkampe, skyggesider og behovet for at komme bag om dem og ind til essensen bliver forstærket af Uranus i vædderens kvadrat til Pluto i stenbukken. Uranus og Pluto påvirkede også på et kollektivt plan i midten af 60’erne, hvor de lavede en konjunktion, dvs. de stod på linjen på stjernehimlen og styrkede hinanden til forskel fra nu, hvor de laver en kvadrat og mere bekriger hinanden eller holder hinanden i ave.  Midt-60’erne var også kendetegnet af sprudlende optimisme og lyst til at rive alt det gamle ned, men også mangel på realisme og ansvarlighed i forsøget på at revolutionere al ting. Nu hvor de samme planeter laver en kvadrat, så er der mulighed for på en mere realistisk og ansvarlig måde at føre idéerne ud i livet. Saturns tegnskifte til skytten vil netop også understøtte dette.

Til forskel fra 60’erne, hvor forandringerne strømmede ud fyldt med visioner, så kan tiden nu af mange opfattes som en visionsløs periode, hvor forandringerne kun viser sig som økonomisk krise, nedskæringer, revolutioner som ikke bliver til noget alligevel og krige, som har ført til den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig.
Alt afhænger af de øjnene man ser dem med, og der er ingen sandhed, men det er vigtigt også at huske på, at den økonomiske krise kan være en lejlighed til at se på, hvordan man ønsker økonomien, på samfundsplan og i det private, nedskæringer kan være en lejlighed til at ændre stivnede strukturer, revolutioner, som ikke ændrer noget, kan være anledning til at ændre på et dybere plan på en mere varig måde, og det, at vi har den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig, kan være anledning til at være glad for, at vi trods alt ikke har fået den 3. verdenskrig, selvom der har været rigtigt mange anstød til det gennem de sidste år.

Selvom der sker utroligt meget, så vil mange i Vesten også opleve det, som om at verden står stille, mens vi venter på, at alt skal blive normalt igen, som det var før. Måske er det den venten på det normale, som var der før, som står i vejen for, at vi kan vokse med de store forandringer, som jeg oplever, sker i et dybere lag, og som tiden understøtter. Ved at holde fokus på det som er, i stedet for det som er forsvundet, eller det som vi havde håbet ville være her, så kan stilstanden åbne for, at vi kommer ind til det centrale, og der giver os hen til den dybe bevægelse og dynamik, som sker i dybden.

Uranus og Pluto vil danne kvadrat 7 gange; den 6. gang sker her midt i december og den sidste gang sker midt i marts 2015. De 7 kvadrater kan ses som en udviklingsvej gennem vores 7 chakraer og set i det perspektiv, skal vi altså lære at integrere de dybe forandringer i det 3. øje (intuition, spirituel bevidsthed) og kronechakraet (enhedsplanet, kilden) i den nærmeste fremtid. Sammenholdt med Saturns skifte til skytten er tiden en afsluttende finale på nogle gennemgribende forandringer på både det personlige og det samfundsmæssige plan.
Det vil ikke vise sig som en pludselig forløsende afslutning på en periode eller en revolutionerende start på noget nyt, men som nogle gennemgribende forandringer der vil kunne integreres i vores hverdag og have indflydelse på resten af vores liv – og resten af klodens liv.

Dybe plovfure har vendt sig i vores liv og ny, frisk jord er kommet op til overfladen. Vi kan så nye tiltag, men det er vigtigt ikke at forvente eller ønske, at det gamle skal spire op igen.
Kodeordene er ikke at gå imod forandring men at holde fast i det essentielle, mens det gamle bliver revet ned. Så kan vi afprøve vores essens i praksis og forstå, at det afgørende ikke er hvad, som vokser frem, men den erfaring som processen giver. Derved bliver diamanten slebet klarere, så dens skær kan skinne i vores hverdag.

Foto af Malcolm, FreeDigitalPhotos.net