Uranus i Tyren (PDF-fil? Tryk her)

Uranus er en af de store, ydre planeter, og den er cirka 7 år i hvert stjernetegn. I midten af maj 2018 gik Uranus ind i Tyren frem til november, hvorefter den går tilbage i et kort visit i Vædderen for i marts 2019 endeligt at gå ind i Tyren igen, indtil den i 2025-26 bevæger sit ind i et nyt stjernetegn.

Sammen med Saturns skift til Stenbukken vil det kunne påvirke os en del på både globalt og personligt plan.
Du kan læse nærmere om Saturn i Stenbukken i en anden artikel. Her vil jeg koncentrere mig om Uranus i Tyren.

Uranus har i cirka 7 år været i det energifyldte ildtegn Vædderen, hvor dens behov for frihed, nytænkning, revolution og alternative tænkning har sat gang i mange oprør og konfrontationer på verdensplan, som ikke har ført til stabile resultater, men den har også været med til at få meget fokus på individuelle, fleksible løsninger som privat udlejning af bil, bolig og meget mere. De alternative energiformer er også i denne periode gået fra at være en mere perifer mulighed til at være en energiform, som verden over anses som vejen frem.

Nu bevæger Uranus sig ind i jordtegnet Tyren, som bl.a. handler om værdier og ressourcer, så jordens ressourcer, økonomi og pengesystemer, traditioner og familie/samlivsværdier kan komme meget i fokus, og der vil blive sat spørgsmålstegn ved det velkendte og traditionelle, når Uranus’ fornyende energi kommer på besøg.
Men fordi Tyren er et mere stabilt og jordbundent tegn, end vædderen er, så kalder det på mere langsomme reformer på praktiske områder, som landbrug og økonomi. Det vil være oplagt at tænke sig, at økologisk jordbrug vil blive en mere etableret praksis i perioden frem til 2026, hvor Uranus endegyldigt skifter tegn igen. Det kan også være en oplagt mulighed, at der bliver gennemført reformer på det økonomiske område. Måske kan det også give sig udslag i en ny økonomisk krise, fordi Uranus skaber rystelser i det etablerede.

Det er altid en idé at tænke tilbage på andre gange, hvor Uranus har været i Tyren, men samtidigt vil det altid også kun være en lille del af et større billede, da andre planetaspekter vil være anderledes end tidligere. Da Danmarks grundlov blev lavet i 1849, var det med energien fra Uranus i vædderen, og de følgende år skulle man så få reformen integreret i hverdagen. Under det store krak i USA, som primært var i 1929, men som varede til 1932, var Uranus i slutningen af vædderen og på kanten af at bevæge sig ind i Tyren. I 1932 og årene efter blev New Deal reformerne (et økonomisk og socialt reformprogram iværksat af præsident Franklin D. Roosevelt for at bringe USA ud af depressionen) gennemført i USA, hvoraf mange stadig præger samfundet i dag.

Generelt vil der være en modsætning mellem Uranus lyst til frihed, fornyelse og påvirkning af større masser og Tyrens behov for kontinuitet, hygge og det nære indenfor hjemmets fire vægge. Det kan som altid give turbulens og slåskampe, når to modsatrettede energier mødes og vil noget forskelligt. Det vil uden tvivl også komme til at præge perioden, hvor hygge og kontinuitet vil blive sat på en prøve adskillige gange, men det kan som sagt også føre til et samarbejde, hvor reformer vil være et nøgleord. De ting, som blev sat i gang i vædderens igangsættende energi, vil nu kunne manifestere og etablere sig i Tyrens faste energi.

Dette gør sig også gældende på det personlige plan, hvor du kan opleve, at din trang til frihed og fornyelse kan blive holdt nede af en anden trang til hygge og kontinuitet. Forsøg at skabe forandring ved at tage gradvise trin, så hverken din lyst, til at ville ændre alt på nul komma nul, eller din tendens, til at alt skal være, som det altid har været, kommer til at dominere.