Persondataforordning

GDPR

Jeg overholder GDPR (general data protection regulation), EU's Persondataforordningen (databeskyttelsesforordningen).

Når man kommer hos mig som klient, anmoder jeg om, at klienten giver sit skriftlige samtykke til, at jeg kan føre journal, hvor jeg noterer relevante helbredsoplysninger om klienten for at optimere klientens behandling og forløb hos mig. Jeg opbevarer journalerne i aflåst skab, og jeg har nøglen på mig, både i løbet af arbejdsdagen og efter endt arbejdsdag. 

Hvis man ikke ønsker at give sit samtykke, så føres der ikke journal over vedkommende klient.

Klienten har krav på aktindsigt i journalen og kan til hver en tid tilbagekalde sin samtykke erklæring og forlange journaloplysningerne vedrørende klienten destrueret på betryggende vis hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage.
Alle andre journaler bliver destrueret på betryggende vis, senest når jeg ophører med at arbejde som terapeut.

Maillister til nyhedsbreve bliver ikke delt med 3. part og man kan til hver en tid slette sig selv fra listen eller bede mig om at gøre dette. 

Jeg er generelt opmærksom på sikkerheden ved brug af computer, telefon og opbevaring af data.

Hele min persondatabeskyttelsespolitik kan læses her