Jeg ønsker at du skal føle dig tryg hos KropsÅnd - også når det gælder dine persondata.
Jeg passer på dine personlige oplysninger, hvilket du kan læse mere om her.

Jeg overholder GDPR (general data protection regulation), EU's Persondataforordningen (databeskyttelsesforordningen).

Indsamling af persondata har til formål at understøtte og optimere min terapi- og kursusvirksomhed.

Når du kommer hos mig som klient, anmoder jeg om, at du giver dit skriftlige samtykke til, at jeg kan føre journal, hvor jeg noterer relevante helbredsoplysninger om dig som klient for at optimere din behandling og dit forløb hos mig. Jeg opbevarer journalerne i aflåst skab, og jeg har nøglen på mig. 

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke, så føres der ikke journal for dig.

Du har krav på aktindsigt i journalen og kan til hver en tid tilbagekalde din samtykke erklæring og forlange journaloplysningerne vedrørende dig destrueret på betryggende vis hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage.

Særlige forhold kan dog gøre at jeg kan eller skal behandle data i længere tid, f.eks. regnskabs- og bogføringslovgivningen samt krav til journalføring for RAB godkendt behandler.

Persondata slettes regelmæssigt, og journal oplysningerne destrueres på betryggende vis, f.eks. makulering, når jeg ikke længere har behov for at data behandle dem. 

Maillister til nyhedsbreve bliver ikke delt med 3. part og du kan til hver en tid slette dig fra listen eller bede mig om at gøre dette. 

Jeg er generelt opmærksom på sikkerheden ved brug af computer, telefon og opbevaring af data.

Du har ret til indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning af persondata. Der kan dog være betingelser eller begrænsninger til de nævnte rettigheder.

Hele min persondatabeskyttelsespolitik kan læses her