Priser og afbudsregler

Almindelig konsultation 

Man kan vælge mellem følgende tider: 

Ca. 1 time og 25 min. á 900 kr. 
Første gang man kommer, er det den tid man får tildelt.
Denne tid giver plads og rum til fordybelse i samtalen og behandlingen eller til at tage flere emner og redskaber med ind i konsultationen.  

Ca. 1 time og 10 min. á 800 kr. 
Denne tid er mest velegnet til en grundig behandling. 

Ca. 55 min. á 700 kr. 
Denne tid er mest velegnet til rådgivning ang. kost, kosttilskud, tarotkort eller andet. Kan også bruges til en kort behandling, f.eks. til børn

”Åben tid” (Minimum 70 min. - maksimum 1 time og 55 min.)
Prisen er 700 kr.  + 6,67 kr./min. udover de første 55 min. (svarende til 100 kr. pr. ekstra kvarter).
Giv tiden mulighed for at udfolde sig og se hvad der sker.

Ved at vælge mellem overstående kan du, i samråd med mig, tilpasse tiden til dine behov og ønsker.

 

Afbud

Husk at meddele evt. afbud i god tid
- senest 24 timer før den aftalte konsultation pr. sms eller opringning.
Ellers opkræver jeg afbudsgebyr, som er på 50 % af den aftalte pris.

Jeg bekræfter efterfølgende dit afbud.

Hvis du melder afbud pr. mail eller messenger så senest 2 døgn den aftalte tid. 

Hvis du helt undlader at møde op til en aftalt konsultation uden at melde afbud opkræves fuld pris.

Betaling

  • Kontant

  • Via Mobilepay nr. 88867

  • Overførsel til min konto i Nykredit: 5470-0987925
    Efter konsultationen får du udleveret et nummer som du bedes anføre ved overførslen via bank

Konsultation pr. telefon eller mail

Der er også mulighed for at få konsultation pr. telefon eller mail. Dette gælder kun for personer, som har været til konsultation i min klinik.

Det kan f.eks. være, hvis man ønsker at få uddybet nogle temaer, som har været oppe ved ens konsultation, eller hvis der er kommet nye spørgsmål op, som man ønsker at få belyst.

Oplagte temaer kunne være samtale om personlige spørgsmål, drømmetydning og vejledning vha. tarotkort, rådgivning om kost og kosttilskud, mm. 

Telefonkonsultation:

Hvis du ønsker en telefonkonsultation, så aftaler vi et tidspunkt og en anslået længde af konsultationen (den anslåede længde er ikke bindende). 
Prisen er 10 kr./pr. minut (svarende til 150 kr. pr. kvarter). Jeg kan efter aftale også kontaktes på Skype: larshenrikrasmussen. 


Mailkonsultation: 

Hvis du ønsker en mailkonsultation, så send en mail hvor du beskriver det, som du ønsker nærmere vejledning om. 
Jeg tager betaling for den tid, det tager mig at sætte mig ind i din problemstilling og svare tilbage.
Hvis du har et maksimalt beløb, som du ønsker jeg skal holde mig inden for, så kan du anføre dette.
Prisen er 10 kr./pr. minut (svarende til 150 kr. pr. kvarter). 

Vigtigt! 

Du kan naturligvis til hver en tid trygt henvende dig til mig med spørgsmål og kommentarer uden at skulle betale for det!
Det er kun, hvis det er uddybende og/eller nye spørgsmål, hvor jeg oplever, at det vil kræve længerevarende svar, at jeg vil gøre opmærksom på, at det hører ind under overstående telefon- eller mailkonsultation. 


Til toppen