Anbefaling af bog: "Tao Te Ching" af Lao Tzu (Pdf-version? Tryk her)

Tao Te Ching er et af de kinesiske hovedværker, som menes skrevet omkring 500 år f.Kr. af Lao Tzu. Bogens titel betyder klassikeren Om Vejen Og Dens Kraft (eller Dyd). En anden lidt lettere tilgængelig oversættelse kunne være Klassikeren Om Livsenergiens Veje Og Dens Pleje. 

Tao kan oversættes til Vejen, mens Te er kraft, dyd, livsenergi eller Qi. At realisere Tao ved at lade den indre natur eller Qi virkeliggøre sig, handler hele bogen om.

Den starter med ordene (I Hugo Hørlych Karlsens oversættelse): ”Det Tao, man kan snakke om, er ikke det evige Tao”. Men selv om det Tao man kan snakke om, ikke er det evige Tao, så forsætter bogen med i alt 81 kapitler, for selv om ord er fattige og aldrig kan blive Tao, så kan ord også være pejlemærker der kan hjælpe én til at fornemme Tao; som fingeren der peger på månen ikke skal forveksles med månen, men ses som en hjælper til at se månen, på samme måde skal ordene i bogen ikke forveksles med Tao men være åbnere til Tao.

Mit yndlingssted er kapitel 11: ”Tredive eger side ved side i et rundt hjulnav. I dets tomrum er hjulets nytte. Vi brænder ler til en krukke. Hvor der intet er, er krukkens nytte. Vi tømrer døre og vinduer til et værelse. I disse tomme rum er værelsets nytte. Så nytten af det, der er, får vi ved at bruge det, der ikke er”

Bogen er en visdomsbog, hvor man skal læse mellem linjerne for at være med essensen. Den kommer fra en anden tidsalder og kultur, hvilket naturligvis præger den, men i det store og hele er det en eviggyldig bog som lever udenfor tid og sted. Mange nutidige mestre som Eckhart Tolle trækker direkte eller indirekte visdom fra bogen, som bygger på oplevelsen af ”intethed” og ”tomhed” som det virkelige grundlag for vores liv.

Bogens visdom er grundlaget for hele den Traditionelle Kinesiske Medicin og dermed også for Qigong, og de, som er interesserede i at gå i dybden med Qigong og dermed også livet, kan have nytte af en gang imellem at tage bogen frem og læse den i små passager.

”Så nytten af det som er” - f.eks. vores krop, vores åndedræt, vores bevægelser, vores følelser og tanker ”får vi ved at bruge det, der ikke er” - får vi større nytte af ved at bruge og lade Qi’en, livskraften arbejder igennem os.

Om Hugo Hørlych Karlsens gendigt er bedre end andre versioner, kan jeg ikke vurdere, men han har i hvert fald skabt en fin version, som også er fyldt med smukke og stemningsfyldte illustrationer.