”Vejen til energi” af Master Lam Kam Chuen (Pdf-fil? Tryk her)

Da Master Lam Kam Chuen første gang stiftede bekendtskab med Zhan Zhuang Qigong troede han ikke sine egne ører. Han var først i tyverne og havde seriøst trænet kampsport i mange år og mente derfor, at han var i god fysisk form. Men da han fik besked på at stå ubevægeligt som et træ, fandt han hurtigt ud af, at det var langt mere krævende end nogen af de utallige hårde øvelser han ellers havde lavet. Når han stillede spørgsmål til, hvorfor han skulle gøre det, eller hvad det var som skete, så fik han kun et svar: ”Bare gør det!”. Dette forsatte et helt år og til sidst spurgte han sig selv, om han blev snydt? Men langsomt begyndte han at mærke, hvad der skete; han oplevede den indre kraft i hans krop. Hans tålmodighed blev også belønnet ved, at hans lærer så, at han var villig til at gøre øvelserne uden at stille spørgsmål. Langsomt lærte han Master Lam om stilarten, noget som han først kunne lære efter at have mærket effekten i sin egen krop.

Zhan Zuang er den gren af Qigong, som kaldes standing Qigong, hvor man primært står ubevægeligt i nogle stillinger, ligesom et træ. Tilsyneladende sker der ingenting, men ligesom træet vil man vokse inde fra. Frem vokser en dyb, indre styrke, som skaber klarhed i tankerne og god fysisk form.

Bogen er bygget op om 5 grundstillinger. En for en er det idéen, at man lærer øvelserne at kende, og det anbefales i bogen, at man træner sig op til at stå i 20 minutter i en stilling, før man går videre til den næste. Det kan være meget krævende at stå så længe i stillingen, og det kan derfor tage meget lang tid, hvis man ønsker at gå i dybden med stilarten.

Andre stilarter, som jeg kender, understreger, at det ikke må være smertefuldt eller ubehageligt at udøve Qigong. Med Zhan Zuang stilarten er det lidt anderledes. Ikke forstået på den måde at man med sin vilje skal gennemgå alverdens smerter, for så lukker man bare endnu mere af for Qi strømmen i kroppen og bliver hurtigt en stor knude af spændinger. I stedet kan man med forskellige teknikker lære at afspænde smerterne og dermed forøge bevægelsen i den indre krop. Reaktioner som følelsesløshed, kulde, sveden, smerter og rysten anses som spændinger fra nervesystemet og andre ubalancer i vores indre, som er helt naturlige reaktioner på vej tilbage til vores oprindelige tilstand, den tilstand vi havde da vi lå i vores moders livmoder og blev båret at livet.

En hovedtese i Zhan Zuang er at bruge sindet til at kontrollere kroppen. Til tider bliver kontrol anset som en dårlig ting, i hvert fald i selvudviklings sammenhænge, så det kan være vigtigt at understrege, at sindet skal bruges til at kontrollere spændinger i kroppen ikke til at undertrykke dem. Ved at lære at afspænde i en situation hvor spændinger fra nervesystemet reagerer i kroppen, så vil man være på vej til en energifyldt tilstand af årvågen ro.

Bogen kan efter min mening være nyttig på mange forskellige måder:

- Man kan selvfølgelig lave de grundlæggende Zhan Zuang øvelser, som præsenteres i bogen, og selv om man måske ikke ønsker (eller formår) at stå i 20 minutter, som bogen anbefaler, så vil de kunne give én en stor indsigt i, hvad Qi er, og hvordan den bevæger sig i kroppen. Jeg vil dog ligesom bogen klart anbefale, at man går langsomt frem med øvelserne, også selv om man ikke tilstræber at stå 20 minutter i dem!

- Jeg synes, at bogen har sin allerstørste styrke i de poetiske beskrivelser og stemningsmættede fotografier, som meget smukt og dybt beskriver Qi på en måde, som jeg ikke har oplevet andetsteds.  Derfor kan bogen tages frem igen og igen og give én større og større indsigt i Qi’ens natur. Indsigten vil lige som Qi’en vokse indefra som en naturkraft.

- Der er også en beskrivelse af en Qigong stilart, Ba Duan Jin, som det kan være spændende at stifte bekendtskab med.  Det er en stilart med bevægelse, som introduceres for at give et dybere udbytte af Zhan Zuang øvelserne. Hvis man træner en anden stilart, f.eks. en af dem jeg underviser i, vil denne stilart dog i lige så høj grad kun bruges som afsæt for Zhan Zuang øvelserne. Gennemgangen af Ba Duan Jin øvelserne kan dog måske give nogle små fif til den stilart, man selv udøver.

- Bogen viser også nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med øvelserne eller relaterede ting i hverdagen og i forbindelse med sygdom.

Bogens helt store styrke er dog for mig uomtvisteligt dens dybe tilgang til, hvad qi er, både gennem Zhan Zuang øvelserne og den poetiske og smukke beskrivelse gennem billeder, tekst og illustrationer. Den formår at komme det vestlige, nysgerrige, ofte for dominerende sind i møde, uden at give køb på den asiatiske tilgang at dyb indsigt vokser indefra og ud og aldrig kan forstås af sindet alene.

Der findes tusindvis af øvelser og andre gode ting, man kan gøre, og man skal passe på, at det ikke bliver en stress faktor. Selvom man ikke nødvendigvis vil lave øvelserne i bogen eller kun sporadisk ønsker at prøve dem af, så er bogen en rigtig god mulighed for at lære dybere om vores og universets vitale energi.