Den lille himmelske cirkel og QiGong (PDF version? - tryk her)

Vores krop er fyldt med energifloder, hvor igennem der strømmer Qi, som bedst kan oversættes med livskraft og vitalitet. I disse energifloder, som kineserne kalder meridianer, kan der opstå et ubalanceret flow eller stagnation, som forårsager problemer eller sygdomme i de tilhørende organer eller lemmer. I traditionel kinesisk medicin (TCM) arbejder man med at diagnosticere og afhjælper disse ubalancer og stagnationer, og de fire oprindelige hovedmetoder til dette har været akupunktur, urtemedicin, tuina (en massageform) og Qigong.

Et af hovedformålene med medicinsk Qigong er altså at skabe et bedre og mere balanceret energiflow i de tolv hovedmeridianer, som har forbindelse til vores organer. Et andet vigtigt hovedformål er at styrke Qi’en i den lille himmelske cirkel, som er et energireservoir, hvor der kan opbevares overskydende Qi, når kroppen har overskud af dette, og hvorfra der kan distribueres Qi til resten af kroppen, når den er i underskud. Den lille himmelske cirkel er altså en slags bank, der er med til at skabe en jævn tilgang af Qi til kroppen.

Den lille himmelske cirkel

Den lille himmelske cirkel består af to af de ekstraordinære meridianer Guvernør meridianen, Du Mai, og Konceptions meridianen, Ren Mai. Guvernør meridianen løber fra halebenet op ad midterlinjen af overkroppens bagside, over kraniet og ned over panden til overlæben. Den kaldes også den styrende meridian, og er den store yang meridian, som bl.a. er med til at beskytte kroppen. Konceptionsmeridianen løber fra mellemkødet op på midterlinjen af overkroppens forside til underlæben. Den kaldes også den ledende meridian og er bl.a. med til at nære livmoderen og de vigtigste organer.

Ifølge TCM så er disse to meridianer forbundne i fostertilstand, hvor Qi’en løber op ad Guvernør meridianen på bagsiden og ned ad Konceptionsmeridianen på forsiden. I fostertilstanden bliver vi gennemstrømmet af en himmelsk Qi, som er mere ren og klar end efterfødsels Qi’en, som bliver skabt ud fra den mad, vi spiser og den luft, vi indånder. Dette skyldes ikke kun, at vi lever i mere forurenede omgivelser men simpelthen, at omsætning fra føde og ilt til Qi, der nærer vores orgamisme, medfører en vis form for urenhed, som ikke findes i den oprindelige, himmelske Qi.
I fostertilstanden indtager vi ikke ilt og mad gennem mund og næse, og vi udskiller ikke affaldsstoffer gennem næse, mund og endetarm, så derfor er der en naturlig bro ved mund og endetarm mellem de to meridianer, som gør, at de er forbundne og danner en cirkel. Man ved, at fostre har spidsen af tungen oppe bag fortænderne, og dermed danner en bro mellem Guvernør og Konceptions meridianerne. Samtidigt har fostre også en hofteholdning, som gør, at Qi’en flyder kraftigt ved mellemkødet og over til halebenet, og dermed danner en bro mellem slutning af Konceptions og Guvernør meridianerne.

Enhedsplanet og den todelte hverdag

Efter fødslen begynder vi at indtage vores egen føde og ilt og udskille kroppens affaldsstoffer. Broen mellem de to meridianer bliver derfor i lange perioder brudt, selvom man dog ofte kan se babyer have tungespidsen oppe bag fortænderne og have en hoftestilling, der muliggør, at Qi’en kan strømme til halebenet. I stedet begynder Qi’en det meste af tiden at strømme i et ottetal op på forsiden og ned i midten af kroppen samt op på bagsiden og igen ned i midten af kroppen. I min oplevelse er vi i fostertilstanden, hvor den lille himmelske cirkel hele tiden er intakt, i enhedsstadiet, som kineserne også kalder Tao, vejen. Efterfølgende bliver cirklen til et ottetal, hvor vi åbner op i næse, mund og endetarm for at kunne indtage næring og udskille affaldsstoffer, som er vigtige funktion i vores liv på jorden. Ottetallet illustrerer også Yin og Yang, det todelte princip med modsatrettede og dog uadskillelige energier.

Den lille himmelske cirkel er altså ikke kun en energibank men også et bagvedliggende enhedsplan, som danner et roligt og meningsfyldt grundlag i vores todelte hverdag. Et billede på det kan være et pendul, der svinger fra side til side; nogle gange i små, langsomme udsving, andre gange i hurtige, voldsommere udsving. Hvis man så ser op for enden af pendullet, så bliver det holdt fra et fast sted; vores jordiske liv kan altså indeholde mange udsving, men hvis vores bevidsthed hviler i pendulets ubevægelige udgangspunkt, så vil vi ikke gå med udsvingene og gøre dem større. På samme måde er den lille himmelske cirkel vores port til en større helhed, som giver os en oprindelig vitalitet og livskraft, vi kan benytte i vores dagligliv, som kan synes opdelt og fragmenteret.

Qigong og meditation

Som sagt er et af hovedformålene i Qigong at styrke den lille himmelske cirkel, og det gøres med simple, harmoniske kropsøvelser, tankefokusering og åndedræt. Qigong handler om at kultivere vores livsenergi, så vi får bedst muligt udbytte på samme måde, som når man dyrker et stykke jord for at optimere afgrøden. Resultatet er både, at den ydre krop og helbredet styrkes af de harmoniske, fysiske bevægelser, men også at den indre krop kommer i bedre balance med større ro og glæde som resultat.

Man kan også arbejde med den lille himmelske cirkel i meditation. Det kan man gøre ved at fokusere på bestemte punkter på Guvernør og Konceptions meridianen, men man kan også gøre det ved simpelthen at indånde og fokusere på en opadgående energi langs med rygsøjlen og op over kraniet og derefter fokusere på en nedadgående energi langs midterlinjen af kroppens forside på en udånding. På den måde vil man træne og styrke det indre kredsløb.

Wai Qi på Master Wans center

På QiGong mester og TCM læge Master Wans center i Beijing arbejder man med Wai Qi, som er en healings form, hvor man styrker og afbalancerer den lille himmelske cirkel. Master Wan og hans elever har gennem mange år optimeret deres egen Qi, således at de også er i stand til at lede Qi til en anden person. Mange mestre i Kina arbejder med Wai Qi, men det som er specielt ved behandlingen på Master Wans center er, at man får Wai Qi fra mange personer. Master Wan tænkte ganske simpelt, at der var rigtig gode resultater, når han gav Wai Qi til patienter, men hvordan ville det så ikke være, hvis man var mange om at give Wai Qi? Han begyndte derfor at udvælge nogle elever, som han trænede i mange af TCM’s grene, f.eks. Qigong, Kung fu, akupunktur, urtemedicin, ernæring, musik mm. Nu er der ca. 20 elever på hans center, og når man får Wai Qi behandlinger, er det ofte 4-8 personer, som leder Qi til én. Denne åbning og afbalancering af vores oprindelige energi kredsløb, som behandlinger skaber, er hele grundlaget for den styrkelse af helbredet og oplevelse af indre ro, som oftest er udbyttet af et ophold på centeret.
Man kan læse mere om ophold på centeret her.