Forfinelse af livets eliksir (pdf-version? Tryk her)

-          Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing

Qigong og hele den kinesiske traditionelle medicin er nogle meget håndgribelige værktøjer, som tager udgangspunkt i menneskets hverdag og helbredsmæssige udfordringer. Disse bygger dog på en meget dyb viden og spirituel indsigt, som bl.a. er illustreret i en sten-indgravering fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing. Illustrationen er meget kompleks med muligheder for mangeartede fortolkninger og indsigter.

Illustrationen bliver også gengives med lidt forskellige detaljer. Her er det en gengivelse fra Master Wans Center i Beijing.

http://www.duversity.org/PDF/Elixir.pdf kan man læse en meget spændende men også forholdsvis vanskelig tilgængelig fortolkning af indgraveringen, som igen er gengivet med lidt andre detaljer end dette billede fra Master Wans center. 

Illustrationen viser en siddende person, som mediterer. Forskellige steder på illustrationen svarende til forskellige steder på kroppen er der tegnet symboler og porte, som viser den måde, som livsenergien kan sublimeres og transformeres på. 

Den overordnede idé med illustrationen er at vise, hvordan vores vitale energi kan bevares og skabes ud fra den energi vi har med os fra fødslen og den energi vi skaber gennem indtagelse af føde og åndedrættet. Nederst i illustrationen er vores medfødte Qi (vandet), som afbalanceret med den Qi vi indtager gennem føde og åndedrættet (ilden), bliver til en dampagtig konsistens som er den Qi, der stiger op langs rygsøjlen og fylder vores krop med livskraft. Qi løber langs rygsøjlen op over kraniet og ned igen på forsiden og fuldender den lille himmelske cirkel, som er en central del af Qigong. En anden central del af Qigong er koncentrationen på hofte- og lændeområdet (nederste Dan Tian) symboliseret ved vandhjulet samt koen og bondens arbejde på marken, for at vores medfødte energi ikke skal gå til spilde, men kan blive cirkuleret rundt i hele kroppen. 

Hvis vi går mere i detaljer med indgraveringen så kan vi begynde nedefra:

I bunden af illustrationen ser man vandet, som symbol for den himmelske Qi, vi bliver født med, som er som krystalklart vand. Det er denne Qi, som vi også skaber liv med, konkret ved undfangelsen og fødslen af et barn, men også ved at vi skaber en livgivende Qi i løbet af hverdagen. Men nederste del af kroppen kan også være området for død, fordi mænd kan miste vitalitet ved (for mange) ejakulationer og kvinder kan miste vitalitet ved (for mange) fødsler og uregelmæssig menstruation.

Ligesom i den indiske Tantra tradition er der også i kinesisk taoistisk tradition anvisninger af, hvordan man kan løfte ens vitalenergi op gennem kroppen for at sublimere den frem for at miste den ud gennem hofteområdet. Det kan være som en konkret anvisning i den seksuelle akt, men det er også en anvisning på generelt at transformere vores instinktive energi til en mere forfinet livskraft.

Vandhjulet symboliserer livets hjul men også de to testikler eller to æggeledere/stokke. En dreng og en pige står på vandmøllen som symbol på Yin og Yang, den universelle polaritet. Ved at koncentrere vandet og få det til at løbe igennem vandmøllen kan det blive omformet til energi, som kan løbe gennem den første port, Wei Lu eller spidsen af halebenet.

Herfra løber vandet hen til potten med ild, som er den Qi, vi skaber gennem åndedrættet og fødeindtagelse. Vandet har tendens til at løbe nedad og kun med vores koncentration samles det og løber opad, mens ilden tenderer mod at bevæge sig opad og kun ved at skabe balance mellem ild og vand kan vi få elementerne til at mødes og skabe ægte vitalitet i form af en dampagtig substans, som kaldes Qi i kinesisk tradition.

Den efter himmelske energi, vi skaber gennem åndedrættet og fødeindtagelsen, vil altid indeholde en form for urenhed, til forskel fra den himmelske energi, som vi får givet ved undfangelsen, og som er ren som krystalklart vand. Hvis den efter himmelske energi er meget uren pga. indtagelse af dårlig, ubalanceret kost et overfladisk åndedræt eller problemer med omsætning af føden eller ilt, så vil den blive fyldt med dårlig ild, og det vil kræve større mængder af den himmelske vand Qi for at skabe en balance mellem ild og vand. 

Hele det nederste område af illustrationen handler altså om at koncentrere energierne, så den kan skabe en balance, der sublimerer vitalenergi, som kan nære hele vores krop, sind og ånd. Det er derfor at arbejdet med nedre Dan Tian i hofte området er så grundlæggende i Qigong.
Koncentration i området består også i en let sammenknibning i hui yin punktet ved mellemkødet, som medfører et lille vip fremad i hoften, hvorved der dannes bro mellem halebenet og mellemkødsområdet.

Nederste Dan Tian er illustreret ved bonden, der arbejder på marken med sin ko. Dan Tian kan oversættes med en eliksir eller perle mark og er altså et sted, som kan opdyrkes og kultiveres på samme måde, som vi kan få bedre og større udbytte af vores jord ved at tage os af den og optimere den. Frøene fra himlen, som opbevares i den nedre del af kroppen, skal vokse op som smukke og stærke planter.
Bag bonden skinner en cirkel med fire Yin-Yang tegn, som i teksten bliver kaldt The Supreme Ultimate, hvilket kan oversættes til noget i retning af det højeste ultimative. Det er mødet mellem himmel og jord hvor de fire Yin-Yang tegn repræsenterer før-fødsels himmel og jord samt efter fødsels hjerte (midterste Dan Tian, ild) og maveregion (nederste Dan Tian, vand). 

Qi’en løftes videre op ad rygsøjlen via Du Mai kanalen, den store Yang kanal eller den styrende kanal, til den 2. port., Chai Chi.  Til venstre herfor kan man se væversken, Yin energien, som har en tråd op til den styrende kanal.  Længere oppe kan man se stenhugger drengen. Sagnet fortæller at stenhugger drengen, da han var bonde (i nederste Dan Tian) stjal væverskens tøj da hun badede. Derfor er de nu adskilt og skal kun forenes på den 7. dag i den 7. måned, når hun kan krydse den himmelske flod på en bro af skader.
På dette sted skal energierne ellers være adskilt for ikke at blive til passion hvilket vil forhindre skabelsen af den højere sjæl. Dette illustreres ved at tråden fra væversken, som går via Du Mai kanalen op til den 3. port (månen) og pulsen fra hjertet passerer gennem pagoden op til den samme port, hvor væverskens Yin energi og stenhuggerens Yang energi kan forenes i en højere spiritualitet.

Stenhugger drengen er alkymisten som plukker 7 guldstykker fra hjertet (guldstykker som er vokset frem i eliksir/perle marken) og danner stjernetegnet the Plough eller Karlsvognen på dansk. Området symboliserer både hjertet og lungerne, da blodet bærer ilten.

Pagoden (som siges at skulle have 12 etager men som på tegningen fra Master Wan vist har 11) er en kanal, som i sin base har forbindelse til hjertet (og dermed lungerne) og i den modsatte ende har forbindelse til munden og tungen. Kanalen kan bruges begge veje; til at sende iltet luft opad og til at sende Qi nedad i den himmelske cirkel via det ledende kar, den store Yin meridian på forsiden af kroppen.

På illustrationen udspringer en kilde fra baghovedet ved det optiske center og flyder ned i den himmelske flod. Det er denne flod, som kun kan krydses med en bro af skader, som dannes ved at tungen løftes op bag fortænderne. Herved kan den gyldne nektar, som er dannet ved at Qi’en er løbet op langs rygsøjlen og er blevet tilført himmelsk Qi, løbe ned på forsiden af kroppen i den store Yin meridian ned til nederste Dan Tian for at blive lagret som vitalitet der.

 
Lidt længere oppe er den 3. port, Yu Ch’en eller den åndelige hule, som er ved overgangen mellem nakkesøjlen og kraniet. Den øverste nakkehvirvel kaldes Atlas på latin eller Jadepuden i kinesisk tradition. Til venstre for porten er der en rund cirkel som symboliserer månen, som er Yin, ligesom den himmelske flod, som bliver fyldt fra en kilde ved denne port. Det er nemlig herfra at den gyldne nektar bliver dannet.

Til venstre for den himmelske flod står der en munk som oprindeligt er blevet kaldt munken med de blå/jade farvede øjne. Han har løftet sine arme opad i en attitude af bøn, parat til at modtage oppe fra. Hans arme har form, som kindbenet, der støtter vores øje, som symbol på hans ønske om at opnå og støtte visdommen fra det 3. øje. Munken er en betegnelse for Bodhidharma eller DaMo, som emigrerede fra Indien i 520 og var grundlægger af Qigong og mange meditationer. Han siges uden resultat at have stirret på en klippevæg i en hule i 9 år indtil det ”himmelske øje” åbnede sig. DaMo minder os alle om udholdenhed i vores praksis og at føre visionen ud i livet gennem det daglige arbejde med at pleje og kultivere vores jord, krop og omgivelser. At pløje, som det sker i hjerte området med stjernetegnet karlsvognen (The Plough) og i nedre Dan Tian med koen og bondedrengen.

Over munken (ved den venstre hånd) skinner solen og danner Yin-Yang balance i forhold til månen længere til højre. Den er symbol på det skinnende 3. øje., som kan give os kontakt med den himmelske energi, da den ser ud fra enhedsplanet til forskel fra vores to fysiske øjnes rod i den dualistiske verden.

Op over det 3. øje sidder en oplyst vismand. Det er et billede på Lao Tzu, forfatteren til Tao Te Ching, et af de klassiske kinesiske værker. Lao Tzu betyder gammel søn, da legende siger, at han var født gammel. Til forskel fra, som det oftest er i Vesten, er gammel ikke et nedsættende begreb, men et tegn på visdom, som Lao Tzu brugte på at forny de gamle traditioner. Han er symbol på Tao, vejen, den ophøjede visdom vi alle kan sigte efter.

Mellem og til venstre for munken og Lao Tzu er der 5 samlede linjer som stopper og lidt længere nede påbegyndes igen. Det repræsenterer afslutningen af Du Mai meridianen, den store Yang kanal, som løber på bagsiden af kroppen, henover kraniet og ned til overlæben. Den hersker over de 5 Yang meridianer som har tilknytning til organerne. Længere nede løber så Ren Mai meridianen, den store Yin meridian som hersker over de 5 Yin meridianer med tilknytning til organerne. Som tidligere beskrevet så kan tungen danne bro mellem de to merianer, ved at spidsen sættes op bag fortænderne, hvorved Qi’en kan cirkulere i den lille himmelske cirkel.

Til højre for Lao Tzu over den 3. port er den 4. og sidste port, Ni Wan eller The palace of the Mud Ball, som den ironisk kaldes (kan oversættes til noget i retning af den mudrede kugles slot). Det er centrum i hjernen, åndens oprindelige hule. Rundt om er bjergtinderne (9 skriver teksten at der skal være oprindeligt, men det er forskelligt fra illustration til illustration. 9 er et helligt tal i Kina, det højest opnåelige), sandsynligvis af jade sten, som er symbol på Bai Hui, de 100 punkters møde sted, som befinder sig der.  

Over bjergene referer teksten til en rød perle hvilket ikke til at se på illustrationen fra Master Wans center. Den røde perle er perlen fra Nederste Dan Tian, der er blevet tilført evighedens udødelig energi. Mennesket har forenet alle dybder og polariteter og er blevet universet.

Illustrationen kan bruges som et smukt billede på det, som sker i kroppen, når man arbejder med bl.a. Qigong, hvor man optræner sine færdigheder til at lede Qi’en rundt for at vitalisere hele ens system.
Den kan også bruges som et symbolmættet billede på den mere mystiske del af kinesisk energiarbejde, men uanset hvad så viser de meget konkrete symboler, at den kinesiske tradition tager udgangspunkt i og sigter mod at virke i vores hverdag, og at det er herfra, at en spiritualitet skal blomstre frem.