Mere om BaGua

QiGong stilart

BaGua Xun Dao QiGong  består af 2 dele.

I første del arbejdes der med fem øvelser, der styrker kredsløbet i den lille himmelske cirkel.
Fokus er på nederste energicenter (nedre Dan Tian), hvorfra du lærer at løfte og sænke Qi'en. 

I anden del arbejdes der med yderligere fem øvelser men nu med mere fokus på midterste energicenter (midterste Dan Tian).

Mange menneske vil kunne mærke, hvordan de får "store hænder", mens de laver øvelserne da hænderne (og resten af kroppen) fyldes med healende Qi (=livskraft, energi).

BaGua er en moderne stilart. Den er mere fleksibel end klassiske stilarter. Derfor er der mulighed for kun at lave nogle af øvelserne og for at lave den enkelte øvelse i varierende antal repetitioner. 
Man kan også sagtens "nøjes" med at lære 1. del og have glæde af disse øvelser hele sit liv.

Nogle karakteristika ved BaGua Xun Dao:

  • Smukke og graciøse bevægelser
  • Moderne stilart med mulighed for at være fleksibel i træningen, således at du selv kan vælge hvilke(n) af øvelserne du vil lave i dag.
  • Mange vil kunne mærke det meditative og healende aspekt.

BaGua Xun Dao QiGong er som at kæle med lyset eller naturen

BaGua er 8 trigrammer som bruges i taoistisk tradition repræsenterende de 8 fundamentale principper i kosmos.

Ud fra den dualitet, som kendes fra yin (3 brudte linier) og yang (3 ubrudte linier), skabtes de 8 grundlæggende trigrammer som udover himmel (yang) og jord (yin) indeholder de 4 årstider og mennesket, som er syntesen mellem himmel og jord.

Disse 8 elementer repræsenterer naturfænomener, egenskaber, arketypiske roller, årstiderne, legemsdele, planter, dyr, ja alle kosmiske og fysiske betingelser på jorden.

Trigrammerne bruges også i I Ching, Visdommens bog, hvor man ved hjælp af disse forsøger at forudsige og beskrive forvandlingens tendenser.

Master Wan Su Jian

som har skabt Ba Gua Xun Dao QiGong, har et center i Beijing: The Beijing Red Cross Medical Exchange Center, hvor han og hans mange elever behandler og uddanner de mange gæster, som kommer til stedet.

Master Wan's speciale er at give gruppe healing (Wai Qi) sammen med sine elever, hvilket er en meget kraftfuld oplevelse. 

Han er uddannet Kinesisk læge i traditionel kinesisk medicin (TCM doctor) og arbejder med akupunktur, urtemedicin, Tuina (kinesisk massage), QiGong og Kong Fu.
Han anses for at være en af de 10 bedste TCM læger i Kina.

Du kan læse mere om Master Wan og hans center på hans hjemmeside

Hvis du er interesseret i et kursus med BaGua Xun Dao

1. eller 2. del så giv besked; jeg afholder løbende kurser i stilarterne når jeg har samlet 3-4 personer.

Kursus tidspunkt aftales med de interesserede så det kan både være på hverdage, 3-5 gange á 2-4 timer eller i weekenden. Jeg giver også individuel undervisning.

Pris 1400 kr. pr. kursus. Har du tidligere taget kurset hos mig eller Mette Feilberg, kan du repetere kurset til halv pris.
Kontakt mig hvis du er interesseret, og jeg vender tilbage med nærmere information.

Der er efter kurset mulighed for at deltage i træningsaftener med BaGua Qigong. Se træning under aktiviteter.

Fordybelsesdage

I løbet af året bliver der afholdt fordybelsesdage med Master Wans forskellige BaGua øvelser og meditationer.
Det vil være en dag fra kl. 10-16. Prisen vil være 400 kr.
På dagen vil vi fordybe os i BaGua Xun Dao øvelserne, men jeg kan dog ikke garantere, at vi kommer igennem dem alle.

Når man lærer øvelserne på kurset, så er der en del fokus på at lære dem korrekt. Til en fordybelsesdag er der bedre mulighed for at bruge energien på at være med øvelsernes dybere indhold.
Udover BaGua Xun Dao øvelserne så vil vi også lave meditationer, Tai Chi stick øvelser og andet fra Master Wan. 

Dagen kan både bruges til

  • at lære BaGua Xun Dao bedre at kende.
  • at komme i dybere kontakt med Qi.
  • at lære nye øvelser som man evt. også selv kan lave derhjemme.
  • bare at tilbringe en dag i skøn Qi.

Dagen vil være åben for alle, som har været på et BaGua kursus eller været med i Kina.

Hvis du skulle være interesseret i overstående så henvend dig til mig, gerne med forslag til hvornår du kan; så samler jeg interesserede og finder en dag.

Tegning fra Master Wans center i Beijing

 Til toppen