Yin/Yang Qigong – stilhed i bevægelse

Qigong nyhedsbrev d. 13. januar

Kære alle

Godt nytår :-) og tak fordi jeg må sende mit nyhedsbrev til dig.

Mon du er kommet godt i gang med det nye? Mange benytter årsskiftet til at love sig selv at ville passe bedre på sig selv og sin krop. Men har du i den sammenhæng husket på at din krop er en levende og vibrerende enhed?

I vesten har vi en tendens til at opfatte kroppen meget materialistisk, som et bundt muskler, sener og organer, som skal udføre de ordrer, som vi sender til den. Vi har helt glemt oplevelsen af, at der er en livsenergi, som er en helt afgørende del af vores krop.
Den visdom er dybt integreret i mange traditionelle tilgange til kroppen og livet og blev af ægypterne kaldt for ka, inderne prana, grækerne pneuma og kineserne for Qi, som et udtryk for en livskraft der gennemløber hver enkelt af os og hver enkelt del af os men samtidigt også løber i og forbinder os med hele universet.
Qi gennemstrømmer altså hver enkelt del og hele helheden på en gang, men den viden er helt tabt i den moderne verden, hvor vi kun har fokus på det som umiddelbart kan vejes og er synligt. Dermed mister vi hele essensen, ikke bare i forhold til helbredet men også i forhold til de sande værdier i tilværelsen, hvor kærlighed netop ikke kan måles og gøres op.

Denne tilgang til tilværelsen, med at være i kontakt med og hvile i noget umiddelbart ikke synligt er en universel og almen gyldig ledetråd, som gælder for alle tider og situationer, uanset om vi er i myldret på Nørreport station, står med et grædende barn i vores favn, føler os alene og afkoblet i en verden hvor alle andre tilsyneladende har succes og fat i den lange ende, oplever at der bliver hevet i os fra alle ender og kanter i den ydre verdens larm og blink-blink eller meget andet; alt sammen er det distraktioner som tenderer at trække os væk fra det stille lys, som man også kan kalde Qi’en for.

Visdomsmænd (m/K) har gennem tiden oplevet denne livskraft og har beskrevet den videre til os andre. På et tidspunkt har der dog også været et behov for at illustrere denne livsenergi, så godt som det nu kan gøres, når indre visdom skal formidles ud i den ydre verden. For de gamle kinesere har Qi’en vist sig som energibaner og punkter (meridianer og akupunkturpunkter) som har en direkte forbindelse til vores organer og helbred. Denne energi har dog også haft en meget større og dybere tilstand, end hvad vi normalt forbinder med vores krop, da den ifølge TCM (Traditionel Kinesisk medicin) har forbindelse til vores følelsesliv men også til vores dybere spirituelle livsvej og bestemmelse.
Energien har altså mange lag og beskriver en levende og vibrerende krop som ikke slutter ved det umiddelbart fysiske men som tværtimod kun er den lille, synlige del af et meget stort energifelt, som når udover vores forstand.

Da jeg var i Beijing med en gruppe i oktober, stødte vi, på vores vej rundt i byen, på en stor akupunktur figur, som er en af de første illustrationer af akupunktur punkterne. Det skulle være en model af Tiansheng bronze figuren lavet i Song dynastiet af Wang Weiyi i ca. 1027. Den blev lavet ud fra et behov for at få en mere præcis og levende beskrivelse af akupunkturpunkterne. Efterfølgende er der skabt mange figurer som tjener det samme formål, og de er alle med årene blevet forfinet ud fra hvad visdomsmændene (m/k) fandt frem til gennem årene.

Figuren kan virke stor og klodset set med nutidens øjne, men i en tid hvor figurer og afbildninger var sjældent forekommende, har det været en øjenåbner, som viser sammenhænge i kroppen, som man umiddelbart ikke kendte til. Hvis man vil danne sig det sande billede af sammenhængene, så skal man ikke kun se punkterne eller sammenhængen mellem punkterne, men se at de floder af energi, som de illlustrerer, også er floder som bevæger sig indad i kroppen til organerne men yderligere indad, ind bag det fysiske som floder der skaber vores følelser og som viser os vej på vores dybere spirituelle livvejs. Hermed peger figuren langt ud over det som den umiddelbart syner.

Der er også mange nutidige akupunkturfigurer som på tilsvarende fine vis både illustrerer energipunkterne, så de kan bruges i massage, akupunktur og andet energiarbejde, men som også peger ud over dette og forsøger at vise en verden som er meget større end hvad illustrationen i sig selv kan indeholde, f.eks. http://www.dig-i-centrum.dk/category/modeller-51/

Det er denne levende, vibrerende krop, som vi kultiverer og forfiner når vi i Qigong arbejder med at lade Qi’en flyde afbalanceret i alle kroppens energifloder. Har du lyst til at prøve så kom til Qigong 4 fredage eftermiddage: 

4 fredage med Qigong

Har du lyst til at prøve en blid og harmonisk træningsform, hvor bevægelse, åndedræt og tankecentrering er forenet?
Kunne du tænke dig at lære nogle små øvelsessæt som du efterfølgende har mulighed for at lave derhjemme?
Så har jeg strikket et spændende forløb sammen til dig!!

Vi træner 4 fredage eftermiddage hvor vi laver små øvelsessæt, walking gong og meditationer. Du vil opleve større harmoni og balance samt et bedre energiflow i kroppen.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage og både uerfarne og erfarne kan få glæde af træningen.

Underviseren har arbejdet med krop og sundhed i over 20 år og har mange års undervisnings erfaring.

Datoer: Fredage kl. 16.15-17.45 d. 20. og 27. januar samt 10. og 17. februar   

Pris: 350 kr. for hele forløbet som indsættes på 5470-0987925. 
Prisen er sat så lav så selv om du måske ikke kan komme en dag, så kan du stadig få værdi og udbytte af forløbet.

Sted: Behandlerkollektivet, Holger Danskes vej 3B, Frederiksberg

 

Træning i stilarterne

Hvis du har deltaget i et kursus i en stilart og vil have endnu større udbytte af øvelserne så kan du vedligeholde og udbygge din kendskab til stilarten ved at være med til træningssamlingerne.

Nogen bruger træningen til at genopfriske deres stilart, andre får kun lavet stilarten når der er træning, men for mange er træningen et sted hvor de kan gå dybere ind i Qigong og tage det med hjem i deres praksis. Uanset hvad så vil de fleste opleve at der er en meget stærkere Qi, når vi træner sammen.

Følgende træninger er planlagt i 1. halvår af 2017. Træningen varer 1½ time: 

BaGua

Tirsdage kl. 10
D. 24. jan, 
D. 14. feb., 
D. 7. marts, 
D. 18. april, 
D. 16. maj 
D. 6. juni.

Mandage eftermiddage kl. 16.15
D. 20. feb., 
D. 20. marts, 
D. 3. april, 
D. 1. maj, 
D. 29. maj.

DaMo

Mandage eftermiddage
D. 30. jan. kl. 16.15, 
D. 13. feb. kl. 16.15, 
D. 13. mart kl. 14.45, 
D. 10. april kl. 16.15, 
D. 8. maj kl. 16.15, 
D. 12. juni kl. 14.45

Duft QiGong: 

Mandage eftermiddage: 
D. 16. jan. kl. 14.45, 
D. 27. feb. kl. 14.45, 
D. 27. marts kl. 14.45, 
D. 24. april kl. 16.15, 
D. 22. maj kl. 14.45, 
D. 19. juni kl. 14.45

Overstående datoer er med forbehold for ændringer og aflysninger. 

Facebook  KropsÅnd på Facebook

Oversigt over aktiviteter 


Kurser: 

4 fredage med Qigong: 
D. 20., 27., 10. og 17. februar 
kl. 16.15-17.45

 

Træning i stilarterne (1½ time):

BaGua

Tirsdage kl. 10
D. 24. jan,
D. 14. feb., 
D. 7. marts, 
D. 18. april, 
D. 16. maj 
D 6. juni.

Mandage eftermiddage kl. 16.15
D. 20. feb., 
D. 20. marts, 
D. 3. april, 
D. 1. maj, 
D. 29. maj.

DaMoMandage eftermiddage
D. 30. jan. kl. 16.15, 
D. 13. feb. kl. 16.15, 
D. 13. marts kl. 14.45, 
D. 10. april kl. 16.15, 
D. 8. maj kl. 16.15, 
D. 12. juni kl. 14.45

Duft QiGong: Mandage eftermiddage: 
D. 16. jan. kl. 14.45, 
D. 27. feb. kl. 14.45, 
D. 27. marts kl. 14.45, 
D. 24. april kl. 16.15, 
D. 22. maj kl. 14.45, 
D. 19. juni kl. 14.45

 

 

Ønsker du at læse tidligere artikler om Qi og Qigong? Tryk her

 

Ønsker du at læse mit generelle nyhedsbrev med baggrund og meninger om sundhed, forebyggelse og udvikling? - så tryk her