Yin/Yang Qigong – stilhed i bevægelse

Qigong nyhedsbrev 4. marts 2021

Kære alle

Det kan synes som en kliché at skrive, at vi bevæger os mod lysere tider, men måske er det netop ekstra vigtigt lige nu at huske på, at uanset hvilken situation vi er i som samfund eller som enkeltperson, så forsætter naturen sin rytme.

Og naturen bevæger sig mod lysere tider.
Dagene bliver længere, solen får mere og mere magt, vintergækker, erantis, påskeliljer og anemoner skyder frem og laver et blomstertæppe, hvis farver fylder os med ny energi efter en lang vinter. Naturen begynder at åbne sig igen efter at have hvilet i vinterhiet.

Men vi må ikke glemme, at naturen  ikke kun er noget, som er derude, den er også inde i os i form af kroppens naturlige rytme.
Åndedrættets rytme med indåndingen der fylder os op, og udåndingen der slipper det gamle.
Dagens rytme hvor vi står op, tømmer os for affaldsstoffer, fylder ny energi på tanken og lader den kanalisere sig ud i dagens gøremål, indtil energien skal falde ned igen og regenereres i løbet af natten.
Kroppens rytme mellem at bevæge sig, strække sig ud, investere sin energi og hvile sig, finde ro og centrering.
Alderens rytme med ungdommens aktivitet og vækst samt alderdommens konsolidering og overblik.

Det kan være let for os mennesker at glemme vores natur.
Både fordi vi kan leve fjernt fra naturen i vores moderne samfund med huse, biler og supermarkeder, hvor vi kan købe stort set alt uanset årstiden.
Men også fordi at det at glemme at lytte til vores indre natur er noget, som mennesket altid har haft mere eller mindre tendens til uanset de ydre vilkår.
Tanker og følelser kan let fylde så meget, at vi ikke får lyttet til den stille, naturlige stemme, og i disse Covid-19 tider er der ekstra meget, som kan få os til at glemme, hvad der er en sund, naturlig rytme.

Derfor kan der være ekstra vigtigt at huske på, at det ikke bare er en kliché, når vi siger, at vi går mod lysere tider.
Dybest set er det ikke afgørende - selvom de fleste nok synes, det er skønt - at det er lysere tider, vi går mod, men det afgørende er, at der er en rytme, hvor den ene bevægelse afløser den anden, og hvor naturen har indlejret en orden, som søger væk fra det ekstreme og hen mod harmoni og balance.

Så efter en tid med mørke vil der helt naturligt være en tid med mere lys, efter en tid med hvile vil der være en tid med bevægelse, efter en tid med mere yin vil der være en tid med mere yang. 

For mange er livet frosset fast i denne periode, samtidigt med at der nedenunder er megen røre. Tanker og følelser kan let hvirvle rundt, men det ikke er muligt at handle særligt meget.
Det kræver bevidsthed og fokusering at finde ind til ro og centreringen og lade energien bevæge sig derfra, som den nu en gang kan i de omstændigheder, den befinder sig i.

Mit bidrag til det er at tilbyde gratis online undervisning i QiGong på skift i de tre stilarter jeg underviser i. Indtil videre har jeg gjort det hver mandag kl. 16 og torsdag kl. 10 og alle er velkomne. Man skal tilmelde sig hos larshenrik@kropsaand.dk så sender jeg et link. 
I uge 10 er det Duft QiGong mandag d. 8. kl. 16 og BaGua torsdag d. 11. kl. 10

Man kan blive skrevet op på en mailliste og få et link, hver gang der er online undervisning, men man kan også holde øje øverst på min hjemmeside eller facebook side, hvornår der er online træning næste gang.

Indtil vi kan mødes igen fysisk er online træning en god mulighed for at få skabt et godt flow i krop og sind og måske få prøvet nogle nye stilarter.

Med ønsket om et spirende og harmonisk forår

Kærlig hilsen

Lars Henrik


Året der gik og Metal oksens år

Det kinesiske nytår starter ved 2. nymåne efter vinter solhverv, hvilket i år var d. 12. februar hvor vi ifølge den kinesiske kalender gik ind i Metal oksens år, år 4718.

Oksen har stor styrke og vilje til at tackle de problemer som den møder, og det må der jo siges at være god brug for nu.

Året før førte til forandringer, som også er et kendetegn ved dyretegnet for det forrige kinesiske år,  Metal Rottens år, men for de fleste har det nok været en svær ny begyndelse. Men måske har det været en nødvendig oprydning i det rod, som vi har fået skabt igennem mange år. 

Det er lidt pudsigt at læse den henvisning jeg sidste år havde til Metal Rottens år. Om meget af det, som der stod sidste år, har vist sig at være sandt, afhænger meget af den fortolkning, man ser det med. Når der blev skrevet om fremskridt og gode udsigter, så vil det nok være svært at se for de fleste, men omvendt så må man da sige, at året har været fuld af ændringer og oprydning.

Dobbeltheden kommer tydeligt frem i følgende sætning: "Generelt i verdenssamfundet kan dette betyde en ny start på den politiske scene, med al styrke og ambition for rottepersonligheden, der skaber positiv forandring og ny begyndelse. Men året kan også være begyndelsen til en voldsom og historisk verdensomvæltning, udløst af en tilsyneladende lille handling." Tja, det sidste er da vist meget kendetegnende...:-)

Der bliver i overstående link ikke skrevet noget om metal elementet. Organet lunge hører blandt andet under metal elementet, og lungerne må da siges at have været i fokus i løbet af det sidste år.
Rottens faste element er Vand elementet og kombinationen af væske i vand elementet og organet lunge i metal elementet beskriver måske meget godt det fokus der har været på væsker (Nys, håndsprit, vaccinationer) og lunger (Covid-19).

I det kinesiske år, vi gik ind i d. 12. februar, er vi stadig i metal elementet, så der vil forsat være fokus på lunge og tyktarm, som også hører til metal elementet, og dermed også fokus på hvad der skal slippes og renses ud og hvad nyt der skal åndes ind.
Oksen står for beslutsomhed, ansvar, hårdt arbejde og langsigtede løsninger der bygger på et solidt grundlag. Den har brug for fred og ro til at arbejde gennem sine tanker og hvis den presses mod sin vilje kan det udløse et voldsomt temperament.

Ud fra det kinesisk astrologi tegner det næste år til at blive et år med enkelthed og genopbygning,hvor man på en grundig facon organiserer sine resouccer på den mest praktiske måde og trin for trin opbygger et nyt fodfæste. 
Men hvis der opstår situationer hvor der kke er plads til roligt at føre intentionerne ud i livet, så kan det give sig udslag i voldsomme bøgle gange indtil balancen bliver genfundet.

Læs mere om Metal Oksens år på Kina-portal, hvor jeg har hentet overstående information.


Træning i stilarterne

Det er svært at vide hvornår det bliver muligt at have træning igen i Behandlerkollektivet. Mit gæt vil være efter påske, men jeg har gættet forkert mange gange... :-).

Men jeg glæder mig i hvert fald til at det bliver muligt at træne sammen igen fysisk :-). Indtil da må vi nøjes med at mødes over livestreaming

Men følgende datoer er planlagt for træning i stilarterne med det sædvanlige forbehold for aflysninger:

BaGua: 

Tirsdage kl. 9.30-11.00: d. 30. marts., 27. april, 25. maj

Mandage kl. 16-17.30: d. 15. marts., 12. april, 10. maj, 7. juni

DaMo: 

Torsdage kl. 11.40-13.10: d. 25. marts, 8. april, 6. maj, 3. juni

Mandage kl. 16-17.30: d. 8. 19. april, 17. maj, 14. juni

Duft QiGong: 

Mandage kl. 14-15.30: d. 19. april, 17. maj, 14. juni

Antallet af træninger i Duft QiGong er ikke udtryk for min prioritet men den nuværende interesse. Hvis der er interesse for det, arrangerer jeg gerne flere træninger i Duft QiGong

Overstående datoer er med forbehold for ændringer og aflysninger. 

Pris: 75 kr. pr. gang eller klippekort til 5 gange: 350 kr. og 10 gange: 650 kr.  Betales kontant, via mobilpay nr. 88867 eller ved overførsel til 5470-0987925. 

Husk at tilmelde dig træningen senest dagen før.


Hvad er forskellen mellem stilarterne?

QiGong mester Robert Peng har fortalt at der findes mere end 3000 forskellige stilarter, og dermed mener han vist de stilarter, som officielt er anerkendt i Kina. Så der findes rigtigt mange stilarter!

Personligt underviser jeg i 3 stilarter, træner en 4. jævnligt og har tidligere trænet 5-6 andre stilarter i en periode. Så jeg har naturligvis prøvet meget få af de stilarter, som findes og kan derfor ikke siges at have kendskab til særligt mange stilarter.
Selv med det sparsomme kendskab, jeg har til stilarterne, synes jeg dog, at der er nogle forskelle og karakteristika ved dem, som er interessante

Men først er det vigtigt for mig at påpege lighederne mellem de stilarter, jeg underviser i, selvom de kan synes meget forskellige.

Det er alle medicinsk QiGong altså stilarter, som er med til at forbedre helbredet og skabe et langt liv ved at styrke immunforsvaret og balancere Qi flowet i kroppen.

De arbejder med at skabe ro og harmoni i krop og sind vha. harmoniske bevægelser og et naturligt, dybt åndedræt.

De er alle forholdsvis lette at lære og består af relativt få øvelser, som kan udføres af alle. Der kræves ingen forudsætninger eller evner for at være med. Hvis man ikke kan udføre bevægelsen rent fysisk, så kan man lave så meget af bevægelsen som muligt og ellers forestille sig at man laver hele bevægelsen.
Tankefokusering er nemlig vigtig i langt de fleste QiGong stilarter, også i dem jeg underviser i, bortset fra en af dem, men det vender jeg tilbage til.

Stilarten DaMo er for mig karakteriseret ved dens skånsomme men dybe stræk, hvor krop og sind bliver vitaliseret. Strækkene påvirker absolut ikke kun den fysiske krop, men arbejder også meget dybt med energikroppen, kultiveringen af Qi gennem kroppens energifloder.
Det er en af de klassiske stilarter som siges at være skabt af munken DaMo, der ifølge legenden er en af skaberne af traditionel Kinesisk kampkunst.

Karakteristika ved stilarten er for mig, at den bevæger hele kroppen, samtidigt med at du grundigt arbejder med Qi. Det er tydeligt hvordan Qi’en samles fra universet og efterfølgende fylder og renser krop og sind ved hjælp af både dynamisk og statisk praksis.

Når jeg udfører DaMo så oplever jeg det, som om at der, gennem vækning af kroppen, bliver skabt dybe rødder ned i jorden og en kanal op i himlen.

At sige at DaMo kun laves med dynamiske bevægelser og statiske stillinger er forsimplet, for der er absolut også meditativ praksis med i DaMo, men det er den dynamiske og statiske praksis som for mig er mest karakteristisk ved den stilart.

Ved Duft QiGong er det mest karakteristisk kombinationen af dynamisk og meditativ praksis, selvom der også er lidt statiske stillinger undervejs.
Det er en Buddhistisk inspireret stilart, hvor det til forskel fra de fleste andre stilarter ikke er meningen, at man skal bruge tankefokusering. I stedet handler det om at lade universet arbejde igennem sig ved at være tanketom. Tanker vil kunne forstyrre den harmoni og samklang med universet, som kan opstå ved bare at lave de rytmiske og relativt hurtige og bevægelser med mange gentagelser, som Duft QiGong består af.

Den laves ideelt til musik, som er tilpasset stilarten. Når man har lært bevægelserne udenad, så kan man følge musikken, stilne sindet og lade Qi’en få plads til at finde sit naturlige flow i meridianerne. De rytmiske og relativt hurtige bevægelser, som er sværere at udføre, når man tænker for meget over dem, understøtter dette.

Man bevæger kun arme og skuldre i 1. del af Duft QiGong, men hele kroppen bliver påvirket gennem energibanerne.
I 2. del arbejdes der også med lænde- og hofteområdet, som bevæges rytmisk samtidigt med armene, hvilket er med til at skabe en bedre forbindelse mellem hjernehalvdelene. Det er også med til at udfordre vores hjerne som så gerne vil være på, men bevægelserne udføres netop bedst ligesom dans, ved at de sidder på rygraden fremfor at blive styret af det mentale.

Duft QiGong er en meget underfundig stilart, hvor specielt anden del oftest får smilet frem på læberne.
Jeg kommer ofte i kontakt med hvor enkelt livet i positiv forstand kan være, når de hverdagsinspirerede øvelser som et pendul eller vores hjerteslag strømmer igennem (energi)kroppen.
Duft QiGong er noget helt for sig selv!

BaGua stilarten er for mig også karakteriseret ved en kombination af dynamisk og meditativ praksis, men til forskel fra Duft QiGong, hvor bevægelserne er rytmiske og staccato agtige, så er bevægelserne i BaGua meget graciøse og flydende. Det er som en fugl, der et med naturen lydløst flyder gennem luften.

Det er til forskel fra de to andre en moderne stilart, hvor man fra gang til gang selv kan sammensætte hvor mange gentagelser og hvilke af øvelserne man vil lave.

Hvor man i Duft QiGong først skal lære øvelserne udenad og huske rækkefølgen for efterfølgende at falde ind i rytmen, så vil de fleste opleve, at de meget hurtigt kan give sig hen til BaGua øvelserne, fordi de er så langsomme, simple og naturlige.

Lao Gong punkterne (det arbejdende palads) i håndfladerne bliver påvirket meget direkte med øvelserne, og mange kan mærke, at de får ”store hænder” af at lave øvelserne, som har et dybt healende og meditativt aspekt. Den er udviklet af den nulevende Master Wan fra Beijing, som også har et center, hvor han og hans elever arbejder meget med healing.
Til forskel fra DaMo QiGong så bliver kroppen ikke strækket så meget direkte, men hele kroppen bliver bevæget og gennemarbejdet af de smukke øvelser.

Jeg oplever ofte BaGua som at kæle med Qi’en og lyset, mens jeg synker dybt ned i naturen i mig selv og i universet.

Både DaMo og BaGua har meditationer og walking gong tilknyttet stilarten, og overstående er kun en beskrivelse af selve øvelserne i stilarterne.

Jeg bliver ofte spurgt hvilken stilart man skal vælge. Jeg synes, man skal passe på med at vælge kun ud fra, hvad man tror, man kan få ud af dem, men mere ud fra hvilken stilart som taler til en. Primært når man laver den ellers så ud fra de karakteristika, som jeg har beskrevet. Måske kan man også få et indtryk af stilarten ved at se de videoer som jeg har lavet med uddrag af dem.

Så der findes mange skønne forskellige stilarter, og hvis man har lyst til at lære en god bevægelsesform, der også indeholder et dybt naturligt åndedræt og tankefokusering eller -tomhed, så er der masser af muligheder for at komme i gang.

Facebook  KropsÅnd på Facebook

Det vil glæde mig hvis du vil synes om min Facebook side hvor jeg har informationer om QiGong og mine andre aktiviteter samt generelle input om sundhed og balance